Nederland: Red de Zorg na de demonstratie van september

In vele Europese landen voeren neoliberale regeringen van allerlei snit dezelfde hakbijlpolitiek. In de regering Michel-Dewever is het Maggie De Block , bevoegd minister in Sociale zaken en gezondheidszorg, die de bezuinigingen voor haar rekening neemt. 2 Miljard euro aan besparingen zijn gepland. In de Vlaamse Regering is het Vandeurzen die beknibbelt. Bij onze noorderburen […]

NMBS: na de staking bij het goederenverkeer niet ieder voor zich!

Woensdag 23 september voerde ACOD Spoor een 24-urenstaking die toegespitst was op het stilleggen van het spoorgoederenverkeer in de haven van Antwerpen (als kloppend hart voor het NMBS spoorgoederenverkeer op het ganse net).  Het werd een geslaagde actie (die de treinreizigers niet trof!), maar helaas staakte ACV Transcom niet mee. 64 % van de ACV […]

PS wil “socialistisch six pack”

In een bijdrage in het Social Europe Journal stelt de voorzitter van de Belgische Parti Socialiste, Paul Magnette, een “socialistisch Six Pack” voor, als alternatief voor het Europees soberheidsbeleid belichaamd door het Six Pack. Dit zijn de zes voorstellen van de PS: eerlijke handel (sociale en ecologische normen koppelen aan handelsakkoorden die de Europese Unie […]

De toestand in Europa en het noodzakelijk verzet daartegen

Op 5 augustus 2011 stuurden Jean-Claude Trichet en Mario Draghi, de aftredende en de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), een geheime brief naar de Italiaanse regering. Daarin maakten ze duidelijk wat van Italië verwacht werd in ruil voor een zekere tegemoetkoming van de ECB aan de hoge Italiaanse staatsschuld. In weinig diplomatieke […]