Nederland: Red de Zorg na de demonstratie van september

In vele Europese landen voeren neoliberale regeringen van allerlei snit dezelfde hakbijlpolitiek. In de regering Michel-Dewever is het Maggie De Block , bevoegd minister in Sociale zaken en gezondheidszorg, die de bezuinigingen voor haar rekening neemt. 2 Miljard euro aan besparingen zijn gepland. In de Vlaamse Regering is het Vandeurzen die beknibbelt. Bij onze noorderburen […]

NMBS: na de staking bij het goederenverkeer niet ieder voor zich!

Woensdag 23 september voerde ACOD Spoor een 24-urenstaking die toegespitst was op het stilleggen van het spoorgoederenverkeer in de haven van Antwerpen (als kloppend hart voor het NMBS spoorgoederenverkeer op het ganse net).  Het werd een geslaagde actie (die de treinreizigers niet trof!), maar helaas staakte ACV Transcom niet mee. 64 % van de ACV […]