Verklaring van het Internationaal Jongerenkamp van de Vierde Internationale:  99% stand for Climate: Our Planet, not your Business ! 

kamp hr 5Zes jaar na het falen van de onderhandelingen van Kopenhagen over het tegengaan van de klimaatverandering, komen de economische en politieke wereldmachten in Parijs samen voor de COP21 tijdens de eerste twee weken van december 2015.

De grootste multinationals, zoals Nestlé en Vinci, zullen er hun belangen verdedigen tegen de kreet om klimaatrechtvaardigheid. Op die manier wordt de klimaatkwestie uit de handen van de werkende klasse genomen. De inzet van de mobilisatie is om het initiatief terug te winnen door democratie en sociale rechtvaardigheid op de voorgrond te plaatsen, tegen de valse oplossingen en de nieuwe winsten van de kapitalisten. Het “groene kapitalisme” is een schijnvertoning!

Wij, de 99%, moeten beseffen dat we de eerste slachtoffers zijn van de gevolgen van de klimaatimpasse: gedwongen en omvangrijke migraties, stijging van het waterpeil, verwoestijning, onvruchtbaarheid van de bodems, luchtverontreiniging, etc. Deze dreigingen raken de werkende klasse in alle continenten en in de eerste plaats de bevolkingen in het Zuiden.

Ver weg van de paleizen waar de kapitalistische machten zich verenigen, organiseren de volkeren zich reeds om hun rechten en noden te verdedigen. Zo strijdt Via Campestina voor voedselsoevereiniteit en tegen de diefstal van gronden. In Zuidoost-Azië bouwen landbouwsters collectief aan alternatieven voor de kapitalistische productie. In de hele wereld wordt door landbouwers en burgers strijd gevoerd tegen grote nutteloze projecten. De “zone à défendre” (ZAD) van de luchthaven van Notre-Dames-des-Landes nabij Nantes of de acties tegen de hogesnelheidstreinlijn Lyon-Turijn zijn bewegingen die we actief ondersteunen.

We roepen onze delegaties (van jongerenorganisaties op het Internationaal Jongerenkamp) op om zich in te zetten via het netwerk “99% stand for the Climate” in de brede mobilisaties die in de hele wereld zullen plaatsvinden. Dit netwerk moet ons in staat stellen om een internationale campagne (met verspreiding van affiches, flyers, gebruik van sociale netwerken, etc.) uit te bouwen met een grote slagkracht. We roepen alle organisaties van de Vierde Internationale op om deel te nemen aan de internationale mobilisatie van de jeugd op 14 oktober en aan het weekend van gedecentraliseerde acties en betogingen op 28 en 29 november.

We zullen de cyclus van mobilisaties afsluiten met onze eigen radicale en volkse COP: de “Conference of Peoples”. Dit initiatief dient om van 11 tot 13 december de ecosocialisten op zelfgeorganiseerde wijze samen te brengen. Zo willen we op het hoogtepunt van de mobilisatie bijdragen tot de coördinatie van de strijd voor klimaat- en sociale rechtvaardigheid. Het is uiteindelijk enkel de zo groot mogelijke mobilisatie op de internationale betoging van 12 december die ons ecosocialistisch alternatief vooruit kan helpen!

Print Friendly, PDF & Email