Vlaamse Overheid weigert (opnieuw) bouwvergunning verbrandingsoven

oven1Beste medestanders,

De Vlaamse overheid heeft beslist om een stedenbouwkundige vergunning te weigeren voor de bouw van de afvalverbrandingsoven in Kampenhout.

De Vlaamse overheid weigerde in december 2013 al een bouwvergunning voor het project, omdat het in strijd was met het PRUP Kampenhout-Sas dat toen in voege was.

Die beslissing werd in april van dit jaar ongedaan gemaakt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, omdat het bewuste PRUP intussen vernietigd werd.

Goed nieuws, en beter nieuws 

Dat de Vlaamse overheid nu opnieuw een bouwvergunning weigert, is goed nieuws, maar niet onverwacht. (Voor een goed overzicht van waarom we dit voorspeld hadden, verwijzen we naar dit filmpje:

Wat nog beter nieuws is, is dat men beslist om geen vergunning af te leveren omdat de vergunning in strijd zou zijn met het voorlopig vastgestelde (nieuwe) PRUP Kampenhout-Sas.

De definitieve vaststelling van het PRUP Kampenhout-Sas maakt de komst van de oven onmogelijk. Zolang de Vlaamse overheid haar respect voor het voorlopig vastgesteld PRUP handhaaft is de komst van de oven in de praktijk ook nu al onmogelijk geworden.

Wat gaat er nu gebeuren? 

Recover Energy kan ook tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het is niet hun stijl om een optie onbenut te laten, dus wellicht zullen ze dat ook wel doen.

Daarnaast kunnen ze ook een nieuwe vergunningsaanvraag indienen. Op zich lijkt dat misschien zinloos, maar een eventuele nieuwe vergunningsaanvraag zou door een andere instantie behandeld worden.

Dat komt doordat de functie van gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar werd opgeheven in april van vorig jaar. Voor aanvragen binnen de bijzondere procedure (zoals die van Recover Energy) is nu alleen de Vlaamse minister voor Ruimtelijke Ordening bevoegd.

Deze vergunningsaanvraag werd geweigerd door Peter Cabus, leidend ambtenaar van het departement Ruimtelijke Ordening (dankjewel Peter).

Een eventuele nieuwe vergunningsaanvraag zal echter terecht komen op het bureau van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Of minister Schauvliege een nieuwe vergunningsaanvraag ook zou weigeren is dan de vraag. Het bestaand PRUP kan gebruikt worden om een weigering te motiveren. Het kan dus, maar het moet niet.

Met vriendelijke groeten,

vzw Stop de Oven

Foto Rafik Khalfaoui

Print Friendly, PDF & Email
Share This