Vredesactie voor de rechtbank

verdesactDefensieminister De Crem daagt Vredesactie voor de correctionele rechtbank. Kom naar de eerste procesdag in het justitiepaleis in Brussel. Terwijl binnen onze advocaten pleiten, verdedigen wij buiten het recht op vrije meningsuiting.

We verwachten je op donderdag 6 februari 2014 om 13u30 aan het justitiepaleis op het Poelaertplein in Brussel. Meld je aan bij de vredesactiestand voor meer info. Je wordt onthaald met koffie, soep en muziek.

Waarover gaat het?

Op 14 november 2008 sloten vredesactivisten symbolisch het ministerie van Defensie. “Minister van Defensie De Crem trekt ons land steeds dieper in een uitzichtloze oorlog in Afghanistan.” aldus het persbericht van die dag. De actie verliep strikt geweldloos en er werd niets beschadigd.

Vijf jaar later, op 10 december 2013, besliste de raadkamer in Brussel om Vredesactie correctioneel te vervolgen voor deze actie wegens het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen. Dit is een grove aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting.

Het lijkt erop dat minister De Crem gebruikt maakt van SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation): het instellen van juridische procedures om critici de mond te snoeren. Het ministerie van defensie viseert Vredesactie en vredesactivisten met aanklachten voor futiliteiten, met meestal een heel zwakke bewijsvoering, maar bedoeld om uit te putten en af te schrikken.
Lees meer op www.vredesactie.be.

Print Friendly, PDF & Email