Wereldsociaal Forum in Tunesië 2015

forumDit jaar vindt het Wereld Sociaal Forum plaats in Tunis (Tunesië). Ter voorbereiding van dit Forum lanceerde enkele Tunesische organisaties die actief zijn in de gezondheidssectoren een oproep om een gezamelijke debatruimte op te richten tijdens het Sociaal Forum. Onderstaande organisaties hebben al toegezegd of gaan dit nog bevestigen: Europees netwerk tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheid en sociale bescherming, People’s Health Movement, Global Social Justice, UGTT, Forum Algérien pour la Citoyenneté et la Modernité, Wereld Sociaal Forum voor de gezondheid en sociale bescherming (nog te bevestigen), International Association of Health Policy Europe (te bevestigen), Attac en CADTM (te bevestigen)

Voor een wereldwijde campagne: Gezondheid hier en nu

Oproep van het Tunesisch platform ter verdediging van de gezondheid, voor sociale actie en sociale bescherming.

Het Wereld Sociaal Forum vindt plaats in Tunis van 24 tot 28 maart 2015.

Wij lanceren een oproep om in haar schoot “een ruimte voor debat in te richten en voor uitwisseling van ervaringen en het op wereldschaal laten convergeren van strijd in de gezondheidssector, van sociale actie en van sociale bescherming”.

Het is dringend! Want multinationals die actief zijn in de gezondheidssector, verzekeringsmaatschappijen, pharmaceutische bedrijven en stichtingen van grote industriële groepen, financierders en commercanten op wereldschaal, proberen in gans de wereld het manna van de publieke of gesocialiseerde financiering van de openbare gezondheid , van de sociale actie en van de sociale bescherming naar zich toe te halen, die miljarden dollars bedragen.

Overal ter wereld willen ze dat de gezondheid een koopwaar zou worden, willen zij dat een ziekenhuis een handelsonderneming zou zijn. Zij willen dat de sociale zekerheid een private verzekering zou worden, zij willen octrooien op de gezondheid en op levende wezens binnenhalen.

Het is dringend! Want de wereldwijde gezondheidscrisis neemt alsmaar toe, voornamelijk in West-Afrika waar ze geconfronteerd worden met de ernstige gevolgen van het Ebolavirus, en in Sub-Saharisch Afrika. Zij neemt enkel maar toe ten gevolge van klimatologische ontregelingen en door het meer voorkomen van natuurcatastrofes wat lijdt tot een ecologische crisis zonder voorgaande.

Het is dringend! Want overal ter wereld kalven de belangrijkste gezondheidsdeterminanten verder af.

De toegang tot drinkbaar water, huisvesting, riolering maar ook de toegang tot werk, sociale zekerheid, fundamentele sociale rechten zijn niet gegarandeerd voor miljarden bewonders van de planeet!

Het is dringend! Want oorlogen (meer bepaald in Irak, Syrië, Palestina enz…) leiden tot gedwongen volksverhuizingen en die zijn de belangrijkste redenen van de wereldwijde gezondheidscrisis, terwijl terzelfdertijd de regeringen van de rijke landen vluchtelingen uitwijzen en leiden zo tot duizenden doden zoals het geval is tijdens de overtochten tussen Tunesië en Italië.

Wij stellen voor dat de “ruimte voor debat en voor uitwisseling van ervaringen en het op wereldschaal laten convergeren van strijd in de gezondheidssector, van sociale actie en van sociale bescherming” er zou toe leiden dat er een permanente ruimte wordt opgericht voor strijd en debat ter verdediging van de openbare gezondheid, voor de opbouw van een “sociale bescherming zonder barrières of grenzen, en toegankelijk voor iedereen”.

Tenslotte stellen wij voor om samen, zonder dralen, een internationale mobilisatiekalender op te stellen.

Eerste ondertekenaars:

Othman Jallouli van de Nationale Vakbondsfederatie van de openbare gezondheidssector (Ugtt)

Souihli Sami van het Nationaal verbond van artsen, apothekers en tandartsen uit de openbare gezondheidsdienst (Ugtt)

Jomni Belgacem van het Nationaal syndicaat van sociale zekerheidskassen (Ugtt)

Ahlem Belhaj van het Nationaal verbond van artsen, apothekers en tandartsen uit de openbare gezondheidsdienst (Ugtt)

Contact: Souihli Sami: cheops_cheops@yahoo.ca – Othman Jallouli: jallouli.othman@yahoo.fr

Print Friendly, PDF & Email