Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Vakbondsactie tegen sociale dumping

24 juni, 2015 @ 10:30 - 12:30

Op het Luxemburgplein, Brussel
Woensdag 24 juni
om 10u30

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek! De drie vakbonden eisen dat de strijd tegen sociale dumping een prioriteit wordt, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Sociale dumping is

 • onmenselijk voor de uitgebuite werknemers,
 • het is oneerlijke concurrentie voor werknemers en werkgevers die de regels wel volgen,
 • vormt een bedreiging voor jobs en sectoren,
 • en doet de overheid en de sociale zekerheid een pak opbrengsten missen.

Deze ‘moderne slavernij’ moet stoppen. ABVV, ACV en ACLVB vragen concrete beleidsinitiatieven en maatregelen.

Praktisch

 • woensdag 24 juni
 • vanaf 10u30 op het Luxemburgplein te Brussel
 • einde van de bijeenkomst is voorzien om 12u30

ABVV, ACV en ACLVB eisen dat de strijd tegen sociale dumping een absolute prioriteit wordt, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Opdat de sociale grondrechten voorrang zouden krijgen op de economische vrijheden, eisen wij:

 1. Een verbetering van de detacheringsrichtlijn, met name door de duur van de detachering van buitenlandse werknemers tot 6 maanden te beperken.
 2. Een echte strijd op Europees niveau tegen de ‘postbusbedrijven’ (bedrijf met enkel een postadres om de regels te omzeilen).
 3. Intrekking van de voorgestelde richtlijn over eenmanszaken. Dit voorstel houdt grote bijkomende risico’s in op ‘schijnzelfstandigheid’. En dit voorstel bemoeilijkt de strijd tegen ‘postbusbedrijven’ en illegale tewerkstelling door EU-lidstaten.
 4. De verplichting om het loon via elektronische weg uit te betalen bij detachering van werknemers. Dit om fraude te vermijden en de opsporing ervan te vergemakkelijken.
 5. De voorafgaande controle van de reële economische activiteit die daadwerkelijk door de detacherende onderneming wordt uitgeoefend.
 6. Een Europees agentschap voor sociale inspectie, naar behoren voorzien van fondsen en personeel, om de samenwerking tussen de inspectiediensten van de lidstaten doeltreffend en concreet te maken.
 7. Een ‘kruispuntbank van de sociale zekerheid’ op Europees niveau om de bestaande nationale databases van de verschillende instellingen die in de lidstaten belast zijn met de naleving van sociale en fiscale werkgeversverplichtingen, met elkaar te verbinden. Meer bepaald om erop toe te zien dat de regularisaties die door een lidstaat worden gevraagd, wel degelijk worden nageleefd in het land van herkomst.
 8. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de sectoren en de inspectiediensten op Europees niveau om sociale dumping te voorkomen én op te sporen.
 9. Onmiddellijke, concrete en ontradende sancties tegen werkgevers die frauduleus werknemers detacheren.
 10. Het betalen van sociale zekerheidsbijdragen op het loon van de gedetacheerde werknemers in het land waar ze werken, tegen het tarief van dat land, met teruggave van de bijdragen aan het land van herkomst via de nationale sociale-zekerheidsinstellingen die deze bijdragen innen.
 11. Zekerheid op Europees niveau en in het land van tewerkstelling dat detachering niet misbruikt wordt om lagere lonen uit te betalen. Er moet in ieder geval controle zijn op het correct betalen van het minimumloon en de conventionele toeslagen van het land van tewerkstelling.
 12. Het onderhandelen van Europese overeenkomsten in de verschillende sectoren (transport, bouw, vlees,…) om te strijden tegen sociale dumping.

  sociale_dumping_24juni2015_Page_1

Print Friendly, PDF & Email

Gegevens

Datum:
24 juni, 2015
Tijd:
10:30 - 12:30

Organisator

ABVV, ACV & ACLVB

Locatie

Luxemburgplein
Brussel, 1050 + Google Maps