Afschakelplan voor mensen maar niet voor varkens

cochonsOnze huidige regeerders hebben met de bedrijven van de elektriciteitsdistributie een afschakelplan uitgewerkt voor het geval dat Electrabel niet in staat zou zijn stroom te leveren op een moment van piekverbruik in het koninkrijk. Het plan ziet er eerlijk uit en lijkt rationeel onderbouwd. (1)

Maar laten we het meer in detail bekijken. De witte zones, waar er nooit een stroomonderbreking zal komen, komen vaak overeen met de zones waar het verbruik laag is ,zoals in de provincie Luxemburg. Maar er is ook zo’n wit gebied te zien in een groot deel van West-Vlaanderen terwijl de rest van de kustprovincie enkel als zone vijf is bestempeld.

Toch is er hier een groot stroomverbruik. In deze provincie zijn er niet minder dan 2.700 varkenskwekerijen die in totaal ongeveer 6 miljoen varkens kweken en een (officieel!) zakencijfer hebben van 1.220 miljoen euro. Elk gekweekt varken heeft gemiddeld 983 kWh/jaar elektriciteit nodig voor verluchting en verwarming vooral gedurende het grootste deel van de winter (2). Hierbij wordt dan nog geen rekening gehouden met het mogelijk bereiden van voeder op de boerderij of met het behandelen van de enorme hoeveelheden uitwerpselen (gier of mest) die in deze industriële fokkerijen worden geproduceerd.

Deze uiterst kwetsbare dieren zouden door verstikking sterven wanneer de ventilatie uitvalt. Het zou natuurlijk mogelijk zijn de dieren iets eerder te slachten en dan de stroom die hierbij vrijkomt te gebruiken voor iets nuttiger dan de productie van goedkoop varkensvlees waarvan de overconsumptie een van de oorzaken is van zwaarlijvigheid en ook een belangrijke bron is van CO2-uitstoot.

Maar onze regering  kiest zonder enige twijfel: het is beter dat mensen zonder stroom zitten in de steden, ze moeten het maar doen met kaarsen en met hout terwijl die arme varkens geen kwaad wordt gedaan. Zoals Raymond Van Het Groenewoud ooit zong: “Vlaanderen boven! Waar men de Heer nog kan loven. Waar de mensen belangrijk zijn, en de pensen omvangrijk zijn”. (3)

Noten:

1) http://economie.fgov.be/fr/penurie_electricite/plan-delestage/cartes/#.VIGwwmdITfw

2) Studie URE, Fedeme, 2007

3) Verwijzing naar de oude slogan van de CVP: “Vlaanderen,waar mensen belangrijk zijn”

Print Friendly, PDF & Email
Share This