strijdfonds

Steun de SAP, ook met centen!

Pamfletten uitgeven, stickers en affiches maken, een boeiende jaarlijkse Antikapitalistische lenteschool opzetten, een Internationaal Jongerenkamp organiseren, het kost allemaal geld, veel geld zelfs. De SAP kan niet genieten van gulle overheidssubsidies of rijke sponsors. Onze inkomsten komen van onze leden, sympathisanten en de opbrengsten van een reeks eigen activiteiten. We doen dan ook een beroep op jullie allen om ons ook financieel te ondersteunen.

Wil je dat een consequent antikapitalistische, ecosocialistische en feministische stem als de onze in de toekomst nog beter kan gehoord worden, dan is ook jouw steun van harte welkom!

Alle giften zijn welkom, van de meest bescheiden tot de grootste

Je kan overschrijven via paypal of door een overschrijving op de rekening van

INCA, Plantinstraat 20, 1070 Brussel

IBAN: BE58 0016 6284 0179

BIC: GEBABEBB

Wil je ons permanent steunen? Dat kan!

Word lid van de SAP: Is het voor jou om eender welke reden niet mogelijk echt actief deel te nemen? Geen nood, je kan gerust lid worden. Leden betalen een minimumbijdrage van 5€ per maand (maar meer mag ook!). Je wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten en ontvangt Rood-schriften.

Word actief lid van de SAP: Actieve leden nemen in de mate van hun persoonlijke mogelijkheden deel aan de vergaderingen en initiatieven van de SAP. Ze betalen een bijdrage in functie van hun inkomen en gezinssituatie, in onderling overleg bepaald. Actieve leden nemen deel aan de interne besluitvorming en nationale congressen van de SAP. Wil je lid worden? Neem dan contact op met ons nationaal secretariaat of de dichtsbijzijnde afdeling. Telefonisch contact nemen kan ook, bel naar: 0496/ 20 76 37.

Print Friendly, PDF & Email