Besparingen bij De Lijn: de Mechelse senioren zijn het beu, en zijn niet alleen

busmechelenOp woensdag 30 april zullen de Mechelse senioren aan het station van Mechelen actie voeren voor meer openbaar vervoer in de stad. Zij zijn hiermee niet aan hun proefstuk toe. Als ecosocialistische partij steunt de SAP de senioren in hun strijd. We geven dan ook graag het woord aan Roger Merckx, voorzitter van de werkgroep mobiliteit van de SARS (Stedelijke Adviesraad voor Senioren Mechelen).

De werkgroep mobiliteit van de SARS heeft veel werk en energie gestoken in het knelpunt met  De Lijn. In oktober 2013 hielden we een persconferentie, waar we duidelijk hebben gemaakt dat de senioren geen afvalproducten zijn. Dat we nog wensen deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Daarom vragen wij nogmaals: laat de bussen stoppen aan de ziekenhuizen, de Nekker en het kerkhof

In januari hebben we een affichecampagne gedaan met ondersteuning van meer dan 12 verenigingen, maar veel respons van De Lijn hebben we nog niet gehad. Of toch, op 15 januari

hebben we een onderhoud gehad met 2 schepenen van de stad samen met een regiomanager van

De Lijn, waarbij het er in de uiteenzettingen van beide kanten op neer kwam dat er bespaard moet worden. Onze conclusie was dan ook dat we het resultaat van die 2 uur durende discussie niet kunnen verkopen aan onze senioren, en dat we even ver staan.

Verder zijn wij met een handtekeningenactie gestart die al door meer dan 2000 personen wordt ondersteund .

Via webcam hebben we de vraag beantwoord “in welk Vlaanderen wilt u leven”? Dit was gericht aan ministerpresident Peeters en bevoegd minister Crevits. “Als je een klein beetje van de 37 miljard die met de staatshervorming naar Vlaanderen komt aan het openbaar vervoer besteedt, ga je veel mensen gelukkig maken. Wat minder prestigeprojecten naar voor brengen, maar een openbaar netwerk ontwikkelen, ten dienst van de bevolking.” Maar ook daar hebben we  geen reactie op gekregen…

Op onze persconferentie hebben we ook gezegd dat als deze acties geen zinnig resultaat opleveren we over zullen gaan tot een protestactie. Die vind dan ook plaats: opwoensdag 30 april, om 14u. Locatie: de bushaltes van De Lijn aan het station van Mechelen. 

Daar zullen we ook de handtekeningen overhandigen aan de directie van De Lijn. Hiermee doen we dan ook een oproep aan alle burgers die ontgoocheld zijn, die zeggen”ze doen toch wat ze willen “. Neen! Kom naar deze protestactie en laat zien dat het moet veranderen!

Aan de organisaties die mee achter de affichecampagne staan, vragen we aan de besturen om hun leden te mobiliseren en met vlag en wimpel naar deze actie te komen. Laat zien dat ook uw beweging afstand neemt van de teleurgang van het openbaar vervoer.

Aan de ouders, grootouders, scholen en allen die gebruik maken van de Nekker en het zwembad en die met de voettram of met eigen wagen op hun bestemming moeten komen: doe  mee en ondersteun deze actie!

De werkgroep mobiliteit rekent op uw steun, met de leuze: “Het openbaar vervoer moet toegankelijk en betaalbaar zijn, en de mensen vervoeren naar de openbare plaatsen waar ze willen zijn. En beslis niet vanuit een ivoren toren, maar van uit de basis!””

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This