De Oosterweelverbinding bedreigt de leefbaarheid van de regio Antwerpen

SAP-sintannabosNog vooraleer Ringland er zal zijn, verliest de regio Antwerpen een aanzienlijk deel van haar “Groenland”. De beslissing om over te gaan tot de uitvoering van de Oosterweelverbinding heeft een negatieve impact op het groen dat onze stad en voorstad leefbaar maakt.

Samengeteld verliezen we een “Groenland” van meer dan 255 voetbalvelden. Het Sint-Annabos wordt voor 85% gerooid waarna het als werf en slibstort zal gebruikt worden. Aan het Noordkasteel is er sprake van damage control maar de grote vijver grenst wel aan de autosnelweg en er gaat toch 40 hectare bos verloren.

Op de linker Schelde-oever worden naast het Sint-Annabos andere groenzones zoals het Zand, het Rot, Vlietbos en Blokkersdijk “geïmpacteerd”.

Los van het Oosterweeldossier wordt de recreatieve groene zone Middenvijver in concessie gegeven om er allerlei mega-events te laten doorgaan zoals het Summerfestival. Te verwachten: 75.000 festivalgangers, tienduizenden auto’s en meer dan honderd decibels tot laat in de nacht.

Het ‘Groenland’ dat we hebben, heeft zowel een sociale als ecologische functie. sociaal vlak is er sprake van één geheel: men gaat eerst wandelen, fietsen of  laat de honden uit, om dan te gaan picknicken. Het Sint-Annabos bevat verscheidene wandelpaden en is gelegen aan een populaire fietsroute langs de Schelde. Op ecologisch vlak levert dit ‘Groenland’ een positieve bijdrage tot het ecosysteem van de Antwerpse agglomeratie. Volgens internationale standaardanalyse zijn de 200 hectare groen goed voor een opname van minstens 400.000 ton CO2 per jaar.

Het is vooralsnog onduidelijk of het werfgebied, het slibstort en de lagunering niet elders dan op het gebied van het Sint-Annabos kunnen gevestigd worden, bijvoorbeeld verder in het havengebied. In het Milieu Effecten Rapport worden alleszins dergelijke opties vermeld.

De sluiting van de ring op Linkeroever koppelt twee belangrijke verkeerswisselaars met elkaar. Die liggen allebei op zeer korte afstand van woongebieden.

Een ‘overkapping’ is bij dergelijke ‘spaghetti’-knooppunten is onhaalbaar en bovendien verboden volgens de Europese richtlijnen. Concreet zal de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging de leefbaarheid in Burcht, Zwijndrecht en in heel Linkeroever op de helling zetten.

Het Actiecomité Antwerpen Leefbaar lanceert een petitie en een actie om bezwaarschriften in te dienen. Hierin wordt gevraagd dat “Groenland” op de linker- en rechter-Schelde-oever gevrijwaard blijft van negatieve ingrepen door het aanleggen van de Oosterweelverbinding.

Concreet spreken ondertekenaars zich dus uit:

– tegen het kappen van Sint-Annabos

— tegen het aantasten van het Natuurreservaat Blokkersdijk

— tegen een 3e Scheldekruising tussen het Sint-Anna bos (LO) en het Noordkasteel (RO)

De volledige tekst van de petitie en het bezwaarschrift kan u hier downloaden.  De SAP roept iedereen op om deze actie van het Actiecomité Antwerpen Leefbaar te ondersteunen.

 

Print Friendly, PDF & Email