Geen beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering voor jongeren!

antwerp0In gans het land protesteerden vakbondsmilitanten op maandag 11 maart tegen de beperking tot maximaal drie jaar van de zogenaamde “inschakelingsuitkering” voor jongeren (1). Gaat deze maatregel van de federale regering door, dan zullen ruim 55.000 jongeren vanaf 1 januari 2015 veroordeeld worden tot de bedelstaf. Hun rest dan in het beste geval de mogelijkheid aan te kloppen bij het lokale OCMW om daar een leefloon aan te vragen. Die OCMW’s zijn zelf echter ook… armlastig. Het is dan ook onaanvaardbaar dat de hogere overheden de financiële kost ten gevolge van deze maatregel doorsturen naar de gemeenten. In Antwerpen voerden militanten van de drie grote vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB) actie aan het gebouw van de VDAB te Antwerpen. Tijdens toespraken werd gehekeld dat jongeren nog zoveel inspanningen mogen doen als ze kunnen, maar dat er doodeenvoudig niet genoeg werk is! Niet alleen te Antwerpen werd door het Gemeenschappelijk Vakbondsfront actie gevoerd. Ook te Vilvoorde, Brussel, Genk, Zottegem, Geraardsbergen, Mechelen, Turnhout, Charleroi, Luik en Doornik kwamen de bonden op straat. Meestal was het doel van de actie het verkrijgen van een steunbetuiging door lokale politici. In Antwerpen gaf het rechtse stadsbestuur echter “niet thuis”, zodat hier de lokale verantwoordelijken van de VDAB om steun werd gevraagd. Die (bescheiden) steun kwam er ook. De directie van VDAB-Antwerpen zal de klachten van de vakbonden “meenemen” naar vergaderingen met de federale verantwoordelijken. Spijtig genoeg brachten de vakbonden geen verdere actieperspectieven naar voren. Als beëindiging van de actie werd symbolisch de “muur van de schande” bestormd.” Videoreportage van de actie Foto’s van de actie in Antwerpen

atnwerp11antwerp4antwerp2antwerp3

Foto’s van de actie in Gent   ghent3ghent2ghent1ghent0 Foto’s van de actie in Waals-Brabantbrabant2brabant1brabant4 Noot: 1) Over deze en andere maatregelen lees: http://archief.sap-rood.org/werkloosheid-sociale-onrust-en-de-nood-aan-een-politiek-verlengstuk/

Print Friendly, PDF & Email