Gesprek SAP-LCR met PVDA: een blad wordt omgeslagen, de deur blijft open…

brochureOp vrijdag 23 januari had een delegatie van de leiding van de SAP-LCR een ontmoeting met een delegatie van de PVDA over onze beider analyses rond het mogelijke vervolg dat aan het succes van de PTB-GO-lijsten kan gegeven worden. De kameraden van de PVDA gaven hun antwoord op een aantal vragen van onze kant: ze weigeren een regelmatig contact tussen de verkozenen van PTB-GO en de partners van GO, maar blijven openstaan voor discussies rond concrete kwesties, als we ditvragen. De PVDA bevestigde ook haar weigering om een deel van de partijdotaties toe te kennen aan de andere partnerorganisaties van PTB-GO. Ze gaf hiervoor als reden op dat het onderwerp niet was besproken voor het verkiezingssucces van 25 mei en dat het niet om een verkiezingskartel ging.

De PVDA bevestigde dat voor haar de formule “PTB-Gauche d’ouverture” samenhing met een electorale etappe die nu is afgesloten. Ze preciseerde nooit in de optiek gezeten te hebben zoals die verdedigd werd door het ABVV van Charleroi van een langetermijnaanpak in de richting van het bijeenbrengen van antikapitalistisch links in België, waarvan PTB-GO een eerste stap was.            De kameraden van de PVDA legden ook de nadruk kameraadschappelijk te blijven in onze debatten tussen organisaties. Ze legde ook uit dat vanuit hun oogpunt publiek de strategie van bepaalde vakbondsleidingen bekritiseren zoals de SAP-LCR doet, de arbeidersbeweging verzwakt. De kameraden lieten ook de deur open voor toekomstige verdere samenwerking, in functie van de omstandigheden en de respectieve kracht van elke organisatie wanneer de kwestie zich opnieuw stelt.

De SAP-LCR gaf uitleg bij haar kijk op de huidige toestand: op een moment dat Syriza en Podemos het potentieel van de “eenheid in verscheidenheid” aantonen om opnieuw hoop te creëren, is het essentieel om op de openheid en de positieve dynamiek die door de formule “PTB-GO” werd opgeroepen te steunen, als een begin van antikapitalistische politieke herschikking in België, parallel aan de noodzakelijke samenwerking in het sociale verzet. Deze strategie houdt voor ons ook opkomen voor een syndicale linkerzijde in. We onderlijnden ook de noodzaak de geest van de PTB-GO-campagne te respecteren, net als de inspanningen die door elke partner op alle niveau’s was geleverd.

De SAP-LCR neemt akte van de keuze van de PVDA. Wij van onze kant blijven inzetten op openheid en samenwerking ter linkerzijde, met respect voor de verschillen en voor alle partners, en dit in samenhang met het proces dat door het ABVV van Charleroi op gang werd gebracht. Wij twijfelen er niet aan dat wij de PVDA , net zoals heel wat andere linkse krachten in België, verder zullen ontmoeten in heel wat sociale strijdbewegingen, ook al hebben we vandaag belangrijke strategische meningsverschillen.

Wij zullen ook verder blijven ijveren voor een open debat ter linkerzijde in België, ook en vooral met de PVDA. De komende weken zullen wij verschillende initiatieven in die richting nemen, ondermeer met de aanwezigheid van Marco Van Hees, PTB-GO-parlementslid uit Henegouwen en expert rond fiscaliteit op onze Antikapitalistische Lenteschool die van 13 tot 15 maart zal plaatsvinden in Nieuwpoort.

Een blad wordt omgeslagen, de deur blijft open…

Het nationaal secretariaat van de SAP-LCR

26 januari 2015

Print Friendly, PDF & Email
Share This