Gezondheidssectoren in actie op 24 oktober

gezondsector

Naar aanleiding van het feit dat de werkgevers tot op heden niet bereid zijn om de CAO te ondertekenen die het barema 1.35 toekent aan zorgkundigen die de functie effectief uitoefenen, is in gemeenschappelijk vakbondsfront besloten om op donderdag 24 oktober aanstaande actie te voeren voor de deuren van Zorgnet Vlaanderen (werkgeversorganisatie van de zorgsector).

Zorgnet Vlaanderen verkondigde in haar persbericht van 16 oktober dat “de vakbonden weigerden voldoende duidelijke formuleringen in de overeenkomst op te nemen”.

Meer bepaald stelt Zorgnet Vlaanderen dat de vakbonden niet duidelijk zouden hebben willen omschrijven dat de weddeschaal 1.35 alleen zou toegekend worden aan zorgkundigen die effectief de functie van zorgkundigen uitoefen.

Dit zijn niets meer, maar ook niets minder dan flagrante leugens !

In de tekst van de CAO die ter ondertekening op tafel ligt, welke bovendien mee werd onderhandeld door de afgevaardigde van Zorgnet Vlaanderen in het Paritair Comité (!), staat letterlijk vermeld dat het barema 1.35 wordt toegekend aan de zorgkundigen “die effectief de functie van zorgkundige uitoefenen in hun arbeidsprestaties”.  Waarbij ook nog eens letterlijk verwezen wordt naar de wetgeving over zorgkundigen, waar in detail wordt uitgelegd welke taken een zorgkundige moet uitvoeren om zorgkundige te zijn.

De vakbonden kunnen dan ook niet anders dan een dergelijke houding van Zorgnet Vlaanderen aan de kaak stellen en collectief en solidair reageren om de belangen van de werknemers te verdedigen.

Daarom wordt opgeroepen om donderdag 24 oktober om 10u30 te verzamelen aan het F. Orbanplein in Brussel, vlakbij de hoofdzetel van Zorgnet Vlaanderen (die aan de Guimardstraat 1 is gevestigd).

Het pamflet dat LBC verspreidt kan je hier downloaden. Het pamflet van BBTK  vind je hier.

Print Friendly, PDF & Email
Share This