Go! Go! Go! Lijsten PTB-GO! (Gauche d’Ouverture) in Franstalig België

PTB_GO637 dagen na de oproep van het ABVV van Charleroi op 1 mei 2012, werden de gezamenlijke lijsten PTB-Go! officieel aan de pers voorgesteld. Objectief: een linkse stem laten weerklinken in de verkiezingscampagne voor mei 2014, en een nuttige stem mogelijk maken voor de echte linkerzijde. De LCR-SAP verheugt zich over het feit dat zo in Franstalig België rond de PTB (PVDA) een reeks onafhankelijke personaliteiten, militanten uit de vakbonden en sociale bewegingen, en de PC (Parti Communiste) en LCR-SAP worden samengebracht, met respect voor de identiteit en specificiteiten van elkeen.

Gauche d’ouverture

De dynamiek die op 1 mei 2012 door de syndicalisten van Charleroi op gang werd gebracht, krijgt zo een eerste concrete uitdrukking. De persconferentie die PTB-Go! lanceerde was naar het beeld van deze dynamiek: een vijftiental personaliteiten uit diverse middens stelden een oproep voor, die je hieronder kan lezen, met als titel Er zijn van die afspraken die je niet mag missen. Op de persvoorstelling waren ook verschillende leden van het permanent comité van het ABVV van Charleroi aanwezig, zelf geen ondertekenaars van de oproep, maar die publiek hun waardering kwamen uitspreken voor het feit dat een stap voorwaarts is gezet in de richting van hun stellingnames.

Er zijn van die afspraken die je niet mag missen…

Op 25 mei 2014 zal voor de eerste keer sinds lang, “links links” de mogelijkheid hebben om vertegenwoordigers/-sters verkozen te krijgen in het federaal parlement en in de regio’s. Vandaag dringt de sociale breuklijn die naar armoede en vernietiging van het leefmilieu leidt, ons een radicale keuze op.

Tegen de stijgende ongelijkheid en werkloosheid, tegen de aanvallen op de sociale rechten, afgedwongen door decennia strijd en opoffering, tegen de absurde soberheidspolitiek die door de Europese Commissie wordt opgeleg met de goedkeuring van alle nationale regeringen, is het nodig een andere stem te laten horen in het parlementaire halfrond. Een stem die sociale en ecologische alternatieven voorstelt en de sociale strijd op het terrein tot uitdrukking brengt. Op 1 mei 2012 riep het ABVV van Charleroi op tot een krachtenbundeling rond een antikapitalistisch alternatief links van PS en Ecolo. Andere syndicale sectoren, zoals de CNE (Franstalige christelijke bediendenbond), tonen zich open voor dit perspectief. De lijnen verschuiven.

Wij engageren ons in deze dynamiek. Daarom hebben wij beslist op te roepen om voor de lijsten PTB-GO! (Gauche d’Ouverture) te stemmen,  die rond de PTB onafhankelijke personaliteiten, militanten uit de vakbonden en sociale bewegingen en andere linkse krachten (de PC en de LCR) verenigt. We delen niet het ganse programma van de PTB, we kunnen er zelfs belangrijke meningsverschillen mee hebben, maar deze partij is opener geworden en is in evolutie.

Het is dringend: de traditionele linkse partijen (PS et Ecolo) voeren een besparingspolitiek door en steunen het Europees begrotingsverdrag (TSCG) dat die politiek enkel nog versterkt. De werkenden, vrouwen, jongeren, uitkeringsgerechtigden, de mensen van migrante oorsprong worden hard geraakt. De jacht op werklozen wordt opgevoerd. Het lot van asielaanvragers en mensen zonder papieren is een democratie onwaardig. Er zijn meer en meer buitenlandse militaire interventies. Of men nu verwijst naar de krachtsverhoudingen of de wil om erger te voorkomen, dat volstaat niet meer, het versterkt de hegemonie van een liberale rechterzijde wiens economisch failliet enkel wordt geëvenaard door haar politieke arrogantie.

Morgen zullen verkozenen die zich voluit op links beroepen eisen kunnen verdedigen die ter linkerzijde breed gedragen worden: de invoering van een echte fiscaliteit op de grote bedrijven of de verdediging van de openbare diensten. Bovendien zal hun aanwezigheid nuttig zijn voor gans links, voor de mensen die strijden, die twijfelen over of wanhopen over de politiek, zelfs voor degenen die proberen om de koers van de traditionele partijen bij te sturen. Daarom denken wij dat ditmaal stemmen voor de lijsten van PTB-GO! gans links laat vooruitgaan. Dat is de zin van de oproep die wij lanceren: er zijn van die afspraken die je niet mag missen.

Eerste ondertekenaars:
Patrick Bebi, acteur-regisseur
Jean-Marie Chauvier, auteur
François D’Agostino, lid van het politiek bureau van de Parti Communiste.
Noëlle De Smet, militante van CGE (Changement pour égalité)
Josy Dubié, ere-senator
Fabrice Epis, voormalig gewestelijk secretaris CNE regio Brussel-Waals Brabant, gepensioneerd
Hugues Le Paige, journalist-regisseur
Anne Löwenthal, militante blogster
Anne Morelli, historicus, professor aan de ULB (Université Libre de Bruxelles)
Fabrice Murgia, acteur en regisseur
Christian Panier, ere-rechter, lesgever UCL
Irène Petre, voormalige nationale vrijgestelde CNE (sector handel), gepensioneerd
Isabelle Stengers, filosofe, ULB
Daniel Tanuro, landbouwingenieur, lid van de leiding van de LCR-SAP
Lise Thiry, virologe
Christian Viroux, voormalig algemeen secretaris Algemene Centrale ABVV-Charleroi

De perstekst van de LCR-SAP (in het Frans) kan je hier lezen.

Een eerste overzicht van de weerklank in de media:

RTBF: http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_trois-partis-de-la-gauche-de-la-gauche-s-unissent-sous-la-banniere-ptb-go?id=8185958

La Libre: http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/josy-dubie-hugues-le-paige-la-fgtb-carolo-soutiennent-le-ptb-52e63e4d3570d7514c2b2c32

Sudinfo: http://www.sudinfo.be/912328/article/actualite/l-info-en-continu/2014-01-27/elections-trois-partis-d-extreme-gauche-s-unissent-sous-la-banniere-ptb-go

PTB: http://www.ptb.be/nieuws/artikel/ptb-go-un-large-appel-pour-des-elus-de-la-gauche-de-gauche.html

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email