Goblet en De Leeuw sluiten sneller uit dan hun schaduw!

vandersmissen-cowboy

Op dinsdag 24 mei, bij afloop van de nationale manifestatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront, viel de politie onder leiding van commissaris Vandersmissen een groep manifestanten aan in de buurt van het Zuidstation. Iedereen kon de video bekijken waarop de commissaris te zien was terwijl hij, de pepperspray in de aanslag, als een gek de manifestanten achterna liep. Meerdere syndicalisten werden aangevallen en op de grond gegooid door politieagenten in burger. Tijdens de incidenten die hierop volgden heeft een manifestant, lid van het ABVV, een slag gegeven aan de verantwoordelijke van de politie, die gewond is geraakt en een nacht gehospitaliseerd werd.

Onmiddellijk plaatste het nationale ABVV een verklaring op zijn website waarin de agressie tegen de commissaris categorisch veroordeeld werd. De verklaring besluit met: “Het ABVV stelt dat dergelijk gedrag onverenigbaar is met de federale statuten. De betrokkene kan niet langer lid zijn van het ABVV”. De media van hun kant hebben dit op zich niet zo belangrijke incident buiten alle proportie opgeblazen, wat hen toeliet de omvang en het belang van de manifestatie te minimaliseren.

De SAP-LCR protesteert tegen dit “snelrecht” van het ABVV. En dit omwille van meerdere redenen. Ten eerste omdat elke beschuldigde het recht moet hebben gehoord te worden door de instanties. Ten tweede omdat enkel de beroepscentrale waarvan betrokkene lid is, bevoegd is ter zake, en zich enkel kan uitspreken nadat de beschuldigde de kans heeft gehad zich te verdedigen. Men mag niet minder rechten hebben in zijn vakbond dan voor de rechtbank.

Tenslotte en bovenal veroordeelt de SAP-LCR de politiek van twee maten, twee gewichten van de leiding van het ABVV, die al jaren in alle talen zwijgt over het wangedrag van commissaris Vandersmissen, specialist van de repressie tegen syndicalisten, democraten, jongeren, mensen zonder papieren, en de sociale bewegingen in het algemeen.

Zo protesteerde het nationaal secretariaat van het ABVV niet tegen de arrestatie van van de voorzitter van de Franstalige Liga voor de rechten van de mens en tientallen anderen op 2 april bij de Beurs in Brussel, noch tegen de begeleiding die de politie van Brussel een week eerder gaf aan de hooligans die de nazi-groet brachten aan diezelfde Beurs de week voordien. Ook blijven al jaren het gewelddadig seksistisch gedrag waaraan sommige leden zich schuldig maken op manifestaties onbestraft.

In het algemeen herinneren we er aan dat de klassenstrijd die de kapitalistische maatschappij kenmerkt onvermijdelijk confrontaties met zich meebrengt. De vakbeweging moet haar militanten verdedigen, wat niet wil zeggen dat ze fysieke aanvallen op personen moet dekken.

Het is al te gemakkelijk dit goed zichtbaar geweld te veroordelen maar tegelijk het stilzwijgen te bewaren over het dagdagelijks geweld dat het kapitalisme structureel met zich meebrengt tegenover al wie uitgebuit en onderdrukt wordt, doorheen maatregelen als het verhogen van de pensioenleeftijd, het uitsluiten uit de werkloosheidssteun of het bestaansminimum, het uitwijzen van mensen zonder papieren, het opleggen van deeltijds werk, enz.

Verklaring van de nationale leiding van de SAP-LCR, 30-5-2016

Print Friendly, PDF & Email
Share This