Links eindelijk een stem geven in het parlement – SAP-kandidaten op PVDA+ lijsten

sap-pvda

Bij de verkiezingen van mei 2014 bestaat de mogelijkheid om door een stem op PVDA+ voor het eerst sinds lang linkse verkozenen in de verschillende parlementen te krijgen. Verkozenen die een duidelijke stem geven aan het verzet tegen de besparingspolitiek.

De Partij van de Arbeid (PVDA) en de Socialistische Arbeiderspartij (SAP) maken dan ook bekend dat de SAP met verschillende kandidaten aanwezig zal zijn op de  lijsten van PVDA+ in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel.

Tevens zal de SAP met een kandidaat aanwezig zijn op de lijst van PVDA+ voor het Europees Parlement (Vlaamse kieskring).

PVDA en SAP hebben een verschillende visie op heel wat zaken. Met deze overeenkomst versterken we de  linkerzijde. Zo kunnen we de strijd tegen de bezuinigingen, de werkloosheid en voor een radicaal sociaal, ecologisch en democratisch alternatief vooruit helpen.

Namens de PVDA,                                              Namens de SAP,
Jan Hasaers                                                          Thomas Weyts

Voor meer info kan u contact opnemen met:

 PVDA:
Jan Hasaers
0478 92 61 24
jan.hasaers@pvda.be

SAP:
Thomas Weyts
0496/ 20 76 37
thomas-weyts@hotmail.com

 

Print Friendly, PDF & Email