Met 10 000 op straat voor steun aan Gaza

palestine-1

Op zondag 27 juli kwamen we met 10.000 op straat in Brussel om onze verontwaardiging te uiten over de voortdurende slachtpartijen die begaan worden door het Israëlische leger. Tevens werd het stopzetten van de illegale blokkade van Gaza geëist en de opheffing van het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Israël zolang deze het internationaal recht niet respecteert, hetwelke systematisch geweld wordt aangedaan door de bezetting en de kolonisering van de Palestijnse gebieden.

De betoging was georganiseerd door de Vereniging België-Palestina en het platform van de betoging was door een vijftigtal organisaties ondertekend, waaronder de SAP-LCR en de JAK.  Het UPJB (Union Progressiste des Juifs en Belgique) mobiliseerde als enige joodse organisatie in België mee tegen de Israëlische bombardementen op Gaza en voor vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid tussen Israeliërs en Palestijnen. Zij vormden een aanzienlijke delegatie in de betoging . In tegenstelling met wat de media vertelden, hebben de incidenten tussen een groepje jongeren en de politie de betoging niet verzwakt.

Stop de slachtingen in Gaza !

Op het moment dat Gaza, deze immense gevangenis waar zelfs de hemel bezet is door Israëlische vliegtuigen, wordt gebombardeerd, veroordelen wij op een zeer krachtige manier de misdadige politiek van de staat Israël. De opeenvolgende regeringen hebben niets anders gedaan dan op een ongestrafte manier de meest verschrikkelijke dingen te hebben verergerd: kolonisering, militarisering, racisme en onomwonden en geïnstitutionaliseerde discriminatie. De koloniale natuur van het Zionistische project en het noodzakelijke moorddadige geweld dat nodig is om het op te leggen zijn nogmaals aan de wereld getoond.

We moeten druk uitoefenen op Israël en zijn bewoners, want een radicale verandering is noodzakelijk om tot een rechtvaardige en duurzame vrede te komen. Dit kan niet door de parodie van de vredesonderhandelingen verder te zetten die bedoeld zijn om tijd te winnen voor de kolonisering.

De SAP roept de sociale bewegingen en de burgers  op om zich in te schakelen in de internationale campagne BDS ( Boycot-Desinvestering-Sancties) om die uit te breiden.

Als antwoord op de oproep van de Palestijnse civiele maatschappij wordt ook in België campagne gevoerd voor het stopzetten van investeringen door Dexia in de bezette gebieden en voor een militair embargo door België tegen Israël. Deze campagnes verdienen het nog sterker te worden!

Op korte termijn is een maximale mobilisatie noodzakelijk om een einde te maken aan de slachtpartij die door Israël wordt gepleegd met de bedoeling om de toenadering tussen Fatah en Hamas, met het mogelijke verlies van controle op de  Palestijnse Autoriteit door Israël dat daar uit voortvloeit, een halt toe te roepen.

De lakse en medeplichtige houding van talrijke Westerse regeringen, van de Belgische staat en van de Europese Unie tegenover de Israëlische misdaden moet ondubbelzinnig aangeklaagd worden, net als de voorstelling door bepaalde media van een zogenaamde paralel tussen het geweld van de kolonisator en de gekoloniseerde. Onder de medeplichtigen  aan de slachtpartij horen ook regeringen uit de regio, meer in het bijzonder de Egyptische dictatuur van Sisi die samenwerkt met Israël en het Syrië van Assad die al meer dan 2000 Palestijnen heeft vermoord sinds het begin van de volksopstand in 2011, en die nog geen vinger voor Gaza heeft uitgestoken. De bevrijding van Palestina verloopt via de revolutionaire volksrevoluties in heel de regio!

De bevrijdingsstrijd van het Palestijnse volk is een politieke dekoloniseringsstrijd en die gaat ons allemaal aan. We hebben dan ook nood aan zo breed mogelijke eenheidsinitiatieven  om tot zo massaal mogelijke mobilisaties te komen. Zonder rechtvaardigheid zal er nooit vrede zijn!

Stop de moorden!

Voor een vrij Palestina!

Leve de volkeren in strijd!

Boycot Israël!

palestine-2 palestine31 palestine4

Anticapitalista

cultuur

Film: Der Junge Karl Marx van Raoul Peck

De film Der Junge Karl Marx die de grote Haïtiaanse filmmaker Raoul Peck aan de jonge Marx wijdde, is een echt meesterwerk. Het is tevens het werk van een cineast die kant koos: die van de onderdrukten en uitgebuitenen die strijden voor hun emancipatie. Vandaar zijn belangstelling voor een zekere … [Meer lezen ...]

Share This