Nieuwjaarsbrief van de Mechelse senioren

busmechelenDe Mechelse senioren zijn niet van plan om in het nieuwe jaar in te binden op hun eis voor een degelijk openbaar vervoer van De Lijn in Mechelen. Sinds 2013 voeren zij zeer actief actie, maar kregen steevast de deur op hun neus van zowel het Mechels stadsbestuur (Open Vld-Groen-Cd&V) als van de directie van De Lijn die hun hoofdkwartier nu net in Mechelen hebben.

De SAP steunt actief de eisen van de Mechelse senioren. Zo verzamelden we vorig jaar met de senioren handtekeningen voor hun petitie die aan het stadsbestuur werden bezorgd.

Zij schreven onderstaande ‘nieuwjaarsbrief’

 

Mechelen, 1 januari 2015

Aan het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Mechelen,

Aan de beleidspersonen van “De Lijn”,

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar staan we hier met onze wensen klaar om, zoals men ons van jongsaf leerde, U allen een gelukkig Nieuwjaar te wensen, welgemeende wensen voor veel geluk en voor iedereen een zeer goede gezondheid.

Als tegenprestatie vragen we U enkel om een beetje vrij te maken en te luisteren naar ons, de Mechelse senioren want we hebben een en ander te vertellen.

Weer is er een jaar voorbij, een jaar waarin jullie ons veel beloofden en veel hoop gaven, een jaar waarin het stadsbestuur en zijn vertegenwoordigers constant ping pong speelde met die van “De Lijn”. Steeds werd de bal over-en-weer gespeeld en waren het “de anderen” die niet meewilden.

Sedert oktober 2013 komen we op straat en voeren we actie. Elke keer hebben we maar één enkel thema: laat de Mechelse senioren deelnemen aan het Mechels maatschappelijk leven. Dat kan onder andere door de bus te laten passeren en te laten stoppen aan de beide Mechelse ziekenhuizen, aan De Nekker met zijn zwembad en zijn bioscoopcomplex en aan … het stedelijk kerkhof.

Enerzijds een beleid voeren om mensen aan te zetten om “zoveel mogelijk te bewegen” en anderzijds de mogelijkheden daartoe netjes wegsaneren, er zijn voorwaar betere manieren om dat aan te pakken.

Het is schrijnend dat een stad met meer dan 83.000 inwoners, waarvan nagenoeg 30% senioren, niet meer druk zet op “De Lijn” opdat die ervoor zou zorgen dat deze bestemmingen, die belangrijk zijn voor de Mechelse senioren, vlot bereikbaar zijn.

Het is schokkend dat een stad met meer dan 83.000 inwoners, waarvan nagenoeg 30% senioren geen druk wenst uit te oefenen op de Lijn om de ziekenhuizen bereikbaar te houden voor mindervalide en senioren.

Het is schandalig dat een stad met meer dan 83.000 inwoners, waarvan nagenoeg 30% senioren weigert aan te dringen bij de Lijn om de minder goed te been zijnde senioren (en ook de anderen) de mogelijkheid te bieden om gemakkelijk het stedelijk kerkhof te kunnen bereiken.

We voerden 15 maanden lang actie. We stelden een brochure samen (30 pag.) met de verslagen van de vele vergaderingen waarin toezeggingen gedaan werden en beloftes geformuleerd. In de brochure ook verslagen van persconferenties, een petitielijst met meer dan 3000 protesthandtekeningen, alles lappen jullie aan je laars. Zelfs nog geen ontvangstbevestiging kan er af. Beleefd is anders.

Hou er rekening mee dat al die senioreren de mogelijkheid hebben om jullie beleidsdaden goed of af te keuren.

Wonen in de stad wordt momenteel volop gepropageerd. Heel wat jonge gezinnen hebben daarop gereageerd en wonen nu in de stad. Mechelen groeit, Mechelen boomt. Maar de gezinnen die geen eigen vervoer hebben en dat zijn er meer dan je denkt, en in de stad wonen zijn het slachtoffer van het huidig busaanbod want geen enkele van deze plaatsen kunnen ze nog bereiken met het openbaar vervoer.

Senioren hebben maar 2 mogelijkheden:

  • zij die dat nog kunnen gebruiken hun eigen auto ter plaatse te geraken. Eens aangekomen een parkeerplaats zoeken en daar flink voor betalen.
    Wat denkt de partij die ijvert voor een proper het milieu en een autoluwe binnenstad daarvan?
  • zij die geen eigen vervoer hebben kunnen misschien een taxi nemen, of te voet gaan of … thuis blijven, daar vereenzamen en stilletjes wegkwijnen want maatschappelijk gezien tellen ze niet meer mee.

Was het geen slogan van “De Lijn”: wij brengen u op de plaats waar u moet zijn!

Sta ons toe om daat toch enige bedenkingen en kanttekeningen bij te plaatsen.

Kom a.u.b. niet af met het argument dat rijden ook geld kost. Iedereen weet dat gratis niet bestaat. Er is altijd iemand die de rekening moet betalen. Maak u geen zorgen dat doen we vanaf nu ook wqant dat heeft de regering zo beslist. Maar we willen er wel iets voor terug.

Dat “De Lijn” steeds vaker in gebreke blijft en dat het stadsbestuur dan die gaten opvult hebben we in Mechelen al kunnen ervaren. De zaterdagse shuttlebus is een groot succes. Zie je wel dat iets kan als men dat maar wil want “Waar een wil is is een weg”.

De Mechelse seniorengroep is actief en sociaal bewogen en wil zo veel mogelijk deelnemen aan het maatschappelijk leven in onze stad en in de randgemeenten. We gaan ervan uit dat jullie dat ook willen. Wij rekenen op inzet en ervaring, op uw sociale vaardigheden en op uw politieke moed om voor onze klachten een afdoende oplossing te vinden.

Tot slot nog een doordenkertje: elk jaar komt er bij iedereen een jaartje bij. Ook U, beste verkozene van het volk komt binnen een welbepaalde tijd in de groep van de senioren terecht. U hoeft daar niks voor te doen, alleen maar lang genoeg wachten. Wacht toch maar niet te lang met reageren want voor je het weet sta je zelf aan de kant en kan je ondervinden wat je mist als je niet meer kunt deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Ondertussen wensen alle Mechelse senioren jullie -nogmaals- een gelukkig, een gezond, een mobiel en een spiritueel 2015 toe.

Voorzitter

Roger Merckx

Werkgroep mobiliteit SARS Mechelen

Print Friendly, PDF & Email