Over de aanval op het recht op abortus in Spanje

feminWe publiceren hier een communiqué van Izquierda Anticapitalista, onze zusterorganisatie in de Spaanse Staat, naar aanleiding van de nieuwe wet die het recht op abortus wil inperken. De wet werd op vrijdag 20 december aangenomen door de rechts-conservatieve regering en zal binnenkort ter stemming worden voorgelegd in het parlement. 

Ons lichaam, onze beslissing

Waarover gaat het debat? Opnieuw viseren de katholieke kerk en de meest conservatieve krachten de vrouwen die gebruik maken van hun vrijheid door hen te criminaliseren. Het gaat niet over de vraag wanneer het leven begint. Daarover heeft de wetenschap meer te zeggen dan de kerk.

Zij verdedigen het leven niet. Ze zijn niet bezorgd om de vrouwen die sterven door clandestiene abortussen, om de vrouwen die hun werk en daarmee hun inkomen verliezen omdat ze zwanger zijn, om het recht op onderwijs, gezondheidszorg, een woning en een waardig leven voor vrouwen. Ze zwijgen over de politiek van besparingen en terugdraaien van sociale verworvenheden. Ze zijn niet bezorgd om het leven, maar om de controle over het lichaam van de vrouw en haar reproductieve rol. Zij willen de mogelijkheid van de vrouwen om zelf over hun lichaam en hun seksualiteit te beschikken in vraag stellen, de traditionele rollenpatronen waarbij de vrouw de ondergeschikte van de man is herstellen, een model van seksualiteit louter verbonden aan de voorplantingopleggen waarbij seksualiteit herleid wordt tot heteroseksualiteit.

We willen niet achteruit gaan, maar we willen ook niet verder zoals het nu is!

Terwijl de Partido Popular ons bedreigt met een nieuwe wet die wordt voorgesteld door het Ministerie van Justititie en niet dat van Volksgezondheid, een wet die het recht op abortus tijdens de eerste 14 weken van de zwangerschap schrapt en een reeks voorwaarden invoert, hield de vorige wet uit 1985 maar een gedeeltelijke depenalisering van abortus in. De sociaaldemocratische PSOE zette toen enkele stappen voorwaarts, maar brak onder druk van de katholieke kerk niet met de logica van privatisering.

 – 98% Van de abortussen vinden plaats buiten het publieke zorgsysteem, in private voorzieningen. In sommige regionale entiteiten is abortus niet mogelijk, in anderen betaal je. Als je in een ander medisch centrum of in een andere stad een abortus wil laten uitvoeren, is het clandestien, alsof je een misdrijf pleegt.

– Wanneer je naar de dokter gaat, moet je vervolgens drie dagen nadenken, krijg je een bundel informatie die allesbehalve neutraal is (over fiscale voordelen, adoptie). De beslissing van de vrouw wordt in vraag gesteld, alsof ze hysterisch en impulsief is en alsof een vrouw onbekwaam is om alleen te beslissen.

-Er is geen gratis toegang tot contraceptiva. De preventie is nochtans fundamenteel. Het gaat hier om een basisrecht.

-Er bestaat ook geen seksuele en affectieve opvoeding die antwoorden geeft over de realiteit.  De enige informatie die wordt meegegeven betreft seksueel overdraagbare ziekten en de biologische aspecten van de voortplanting. Seksualiteit is een onderdeel van onze identiteit en dus veel meer dan voortplanting.

-Veel gewetensbezwaarde artsen in de publieke zorg voeren wel abortussen uit in de privé. Wanneer er winst mee te maken valt, is de moraal plots minder belangrijk. Verder leggen ze ons een absurde moraal op die gericht is tegen wie niet in de reductionistische definities van seksualiteit, familie,… past.

-Besparingen in het onderwijs, in de sociale bijstand, afhankelijkheid, ontslagen, huisuitzettingen,… leggen onze rechten in alle opzichten aan banden. Het betreft besparingen en maatregelen die in de eerste plaats de vrouwen raken, die al vertrekken vanuit een benadeelde positie waarbij ze meer afhankelijk zijn van publieke diensten.

De nieuwe wet van de Partido Popular, een nieuwe wending

De Partido Popular dreigt ermee om de beslissing van een vrouw over haar moederschap in een misdrijf te veranderen. Zo worden we gedwongen om moeder te worden, tenzij we kunnen aantonen dat we verkracht zijn geweest of dat we een ernstig gezondheidsrisico lopen. Dit is de doodsteek voor wie niet de middelen heeft om naar Londen te reizen voor een abortus. Minderjarigen worden in staat geacht om moeder te zijn, maar niet om te beslissen om het niet te worden, terwijl ze wel eender welke andere chirurgische ingreep mogen laten uitvoeren.

Deze nieuwe aanval staat niet los van de maatregelen waaronder we lijden: de besparingen, de ontslagen en de armoede maken deel uit van dezelfde logica. Het kapitalisme moet een controle uitoefenen op onze lichamen om te overleven en uit de crisis te geraken. Profiteren van de situatie van de vrouwen op de arbeidsmarkt maakt daar deel van uit. Hierbij neemt de precariteit van de arbeid toe, breidt ze zich uit naar de gehele werkende klasse en neemt de huishoudelijke arbeid van de vrouw toe waarvan ook de zorg voor de kinderen, de zieken, de ouderen, de mindervaliden.  Door besparingen in de publieke sector worden zo de levensomstandigheden van de vrouwen en de gehele bevolking ondermijnd.

De nieuwe wet is een nieuwe toer van de vijs. Het recht om zelf te beslissen maakt deel uit van de rechten en sociale verworvenheden die de winsten van het kapitaal in de weg staan en die men daarom opdoekt. Wanneer we dag na dag strijden en ons verzetten om onze waardigheid te verdedigen, moeten we ons bewust zijn van waar men mee bezig is. We moeten de feministische strijd voor het recht om te beslissen over onze eigen buik in de straat aangaan! 

Abortus vrij en gratis!

Onze eisen: reproductieve en seksuele rechten voor iedereen

– Zelfbeschikkingsrecht over ons eigen lichaam en seksualiteit, zonder inmenging van staat en kerk. Erkenning van onze bekwaamheid om te kiezen om we moeder willen worden of niet. En dit zonder bemoeienis en bedenktijd, of we nu minderjarig of meerderjarig zijn.

– Depenalisaring van abortus: abortus uit het strafwetboek en recht om te beslissen over ons lichaam zonder enige beperking. Beslissen is een recht, geen misdrijf.

– Abortus vrij en gratis: stop aan de praktijken in privé-hospitalen. Voor een vrijwillige zwangerschapsonderbreking in publieke ziekenhuizen, toegankelijk voor iedereen.

– Gratis toegang tot anticonceptiva: in jeugdhuizen, gezondheidscentra, sociale diensten

– Seksuele opvoeding: om te kunnen genieten van de eigen seksualiteit, zonder risico’s, met autonomie en verantwoordelijkheid en brekende met de heteronormativiteit. Het plezier is geen zonde.

– Reproductieve rechten voor alle vrouwen: wegnemen van het verbod op medisch begeleide voortplanting voor alleenstaande en lesbische vrouwen. Er bestaat geen uniek familiemodel.

– Verdediging van het leven, tegen de besparingen en de verarming. Onze levens zijn meer waard dan hun winsten.

Nederlandse vertaling door Michel Etxebarria

 

Print Friendly, PDF & Email