Provinciale staking Oost-Vlaanderen: een succes bij de Vlaamse ambtenaren

staking 1 dec gent 2Een correspondente  brengt ze verslag uit van de staking van de Vlaamse ambtenaren  en het stakerspiket aan het VAC (Vlaams Administratief Centrum) Gent op 1 december 2014.

Wij hebben het werk neergelegd omdat wij als ambtenaar dubbel dreigen getroffen te worden door de maatregelen van de Federale en Vlaamse regering. Als burgers treffen de besparingsmaatregelen inzake indexsprong, kinderbijslag en woonbonus ons ook.

Daarnaast wordt het Vlaams ambtenaren apparaat bedreigd met afslanking (er werd aangekondigd dat er iets meer dan 1900 ambtenaren moeten afvloeien) en privatisering. Men wil ook het jaarlijks evaluatie systeem hervormen. Hier is men voorstander van het “loon naar werk principe” in te voeren. Indien blijkt dat men door zijn chef een minder goede evaluatie kreeg zou men het jaar daarop verloond worden op basis van deze evaluatie. Na twee negatieve evaluaties kan men dan ontslagen worden. Het spreekt vanzelf dat hier de willekeur op de loer ligt… Bij een minder goede relatie met de chef of wanneer men een beetje kritisch is ingesteld, riskeert men dus niet alleen minder te verdienen maar tevens ook gemakkelijker ontslagen worden.

Het stakerspiket in Gent was niet gemakkelijk te organiseren door de vele ingangen van het gebouw (7 in totaal). Na lang zoeken en na veel intimidatie te moeten doorstaan van de gebouwverantwoordelijken hebben we het plan opgevat om heel vroeg in de morgen de verschillende ingangen van het gebouw in de parking te blokkeren. De andere ingangen werden afgezet via nadarhekken, spandoeken en piketten. Ondanks dat we vooraf veel moeite hebben moeten doen in overleg te gaan met de kameraden van ACV, is het een paar dagen voor de staking toch gelukt om contacten te leggen en hadden we gisteren een mooie samenwerking tussen de drie vakbonden. Ook de studenten, de kameraden van het spoor en de gepensioneerden kwamen hun steun betuigen.

Van de kleine groep werkwilligen die zich kwamen aanmelden werden er slechts twee agressief. De agressie viel wel mee ( we zijn in ons werk erger gewoon). De scheldtirades hebben enkel verraden op welke partij deze mensen hebben gestemd. We hebben piket gestaan vanaf 5u ‘smorgens tot 11u. Het viel ons op dat mensen het gebouw zijn binnen gegaan van zodra het pikket weg was… Dus op 15 december staan we er een volledig dag. We beginnen deze week reeds aan de voorbereiding.

Foto’s Jurgen De Wit, Chris Moo


 

Print Friendly, PDF & Email
Share This