Rode Duivels pas vertrokken, blauw duiveltje springt uit de doos

sap-bcb-decoene“Pensioenen, subsidies en werkloosheidsuitkeringen naar beneden” dat is de plaat die de gouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene, voor de zoveelste keer opzet (De Tijd, De Standaard, L’Echo en Le Soir 10/6/2014).

Hij baseert zich op een “studie” van de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een neoliberaal filiaal, waar in 2011 Yves Leterme een belangrijke functie kreeg. Yves was daar tot april van dit jaar Adjunct-secretaris-Generaal, een mondvol voor iemand van de christelijke arbeidersbeweging (sic!) die het wat hogerop ging zoeken.

Is het niet de OESO, dan beroepen de herauten van de vrije markt zich op het IMF, de Europese Centrale Bank, of, nog beter “Europa” – lees de Europese Commissie.

Na de verkiezingen is het de beurt aan Luc Coene om een “rechts” neoliberaal besparingsbeleid door de potentiële regeerders er in te masseren. Niet dat het met de vorige “linkse” neoliberale regering Di Rupo voor de wind ging met de werknemers in dit land, laat staan met de schoolverlaters, die de volle laag  kregen.

Toen bleek dat de maatregelen van Di Rupo tegen de jonge schoolverlaters geen massaal verzet vanuit de vakbonden opriepen, was het sein gegeven voor de frontale aanval op alle werklozen. Die zaten toch maar tot hun pensioen op hun krent zonder een klop uit te voeren. Aldus de N-VA-kopstukken, wiens woordenkramerij er als zoete koek inging bij heel wat  kiezers.

En nu is het de beurt aan de Gouverneur van de Nationale bank om te pleiten voor een verlaging van de uitkeringen. Ook de pensioenen moeten volgens hem naar beneden. Dat de Belgische pensioenen tot de de laagste  in Europa behoren zal hem – blauwe – worst wezen.

“Wie (sociale) vrede wil, bereidt zich best voor op een oorlog” zo moet Luc Coene gedacht hebben, latinist De Wever in het achterhoofd houdend. Op deze manier komt er zeker en vast een sociale oorlog. Ons vind je alvast samen met de vakbonden en sociale organisaties in de eerste linie!

Print Friendly, PDF & Email