Sjoemelplateau: gevaar in Tihange 2

Huy,_koeltorens_2007-05-01_14_57

Het actiecomité Nucleaire Stop Kernenergie eist de onmiddellijke stopzetting van Tihange 2 totdat de bovenste steunplaat van de reactorkuip ernstig wordt onderzocht. Deze werd geleverd door Le Creusot, en dit bedrijf heeft ermee gesjoemeld. NSK vraagt dat het werk van het FANC begeleid wordt door een ernstig en zorgvuldig controleagentschap, bijvoorbeeld de Duitse nucleaire controle-instantie. NSK ondersteunt de vraag van Greenpeace Frankrijk dat AREVA een lijst van alle verdachte onderdelen en van alle betrokken reactoren publiceert.

Leo Tubbax, woordvoerder van NSK, zei: “Ik was in staat om voormalige werknemers van Tihange te contacteren. Ze zijn bijzonder bezorgd om hun collega’s en de mensen in de omgeving. In tegenstelling tot de verklaring van het FANC in de Soir van 21 juni, is er niet enkel een flens (een platte ringvormige bevestiging ), die twee thermische behandelingen heeft ondergaan in plaats van één, maar wel de bovenste steunplaat (1) een essentieel onderdeel van de reactor. De werknemers kunnen niet langer de leveranciers vertrouwen. Ze weten niet of andere delen uit dit bedrijf nog steeds deel uitmaken van het primaire circuit.”

De bovenste steunplaat is een zeer belangrijk onderdeel. Een falen van deze geperforeerde plaat die de uraniumpotloden omringt maakt het manoeuvreren van de controlestaaf en van de noodstopstaaf onmogelijk en belet daarmee dat de reactor vertraagt of gestopt wordt bij een incident. Het gaat dus niet om kleine administratieve onregelmatigheid, maar om een mogelijk defect met een catastrofe als gevolg, dat ten alle koste te vermijden is.

De verdubbeling van de hittebehandeling kan de “randen doen krullen” van deze plaat en scheurtjes veroorzaken, vooral bij een noodstop. Om de onontbeerlijke controle uit te voeren, moet de reactor stoppen. Een visuele inspectie is onvoldoende.

Omdat deze inspectie niet heeft plaatsgevonden, moeten we weer vaststellen dat het FANC, toch een administratie is die zorgvuldig beslissingen moet nemen, zonder toetsing verklaringen lanceerde om de goegemeente gerust te stellen. Dit is duidelijk het geval wanneer de spreekbuis van het FANC aangeeft, dat het onderdeel waar Le Creusot mee sjoemelde een flens was (2) en niet een belangrijke component van de reactor, en dat het om een administratief probleem gaat, terwijl er nog geen enkele controle uitgevoerd werd. Het FANC herhaalt de boodschap van Engie-Electrabel: “Er werd geen non-conformiteit vastgesteld tot nu toe. (3) Dat is trouwens normaal zolang er geen onderzoek wordt uitgevoerd.”

Noten:

1) Site van het FANC, 22 juni: “Wel bevindt zich in de kerncentrale van Tihange een component waarvan het kwaliteitsdossier onvolledig is. Het gaat om een component van de inwendige delen van de reactorkuip van Tihange 2, namelijk de bovenste kernplaat (of “upper support plate”). Tijdens het productieproces heeft deze component tweemaal een thermische behandeling ondergaan, terwijl het kwaliteitsdossier slechts melding maakt van een thermische behandeling. Deze dubbele thermische behandeling heeft geen impact op het gedrag van de component, maar diende wel vermeld te worden in het kwaliteitsdossier. Het gaat zodoende om een onregelmatigheid op het vlak van documentatie, wat geen impact heeft op de veiligheid.”

2) Mevr. Schevenels (Le Soir, 21 juni)

3) Electrabel (Le Soir, 21 juin)

Print Friendly, PDF & Email
Share This