Steun de SAP: Laatste sprint naar de 10.000 euro!

Raf-sateundesapBegin dit jaar zijn we gestart met een financiele campagne om 10000 euro op te halen om zo een ernstige en opvallende verkiezingscampagne te helpen financieren. Dit om zo goed mogelijk te kunnen deelnemen aan de lijsten van PVDA+ en PTB-Gauche d’Ouverture! tijdens de verkiezingen van 2014. Deze lijsten hebben een groot succes gehad met 8 verkozenen in het federaal, Waals en Brussels parlement, en dit met een opgemerkte deelname van de SAP-LCR.

Doorheen deze campagne zijn we er tot nu toe in geslaagd meer dan 8000 euro op te halen. Op het einde van onze marathon willen we er nog een sprintje uitpersen om ons objectief te behalen: 10000 euro tegen 1 augustus. Onnodig te stellen dat de 10 000 euro reeds uitgegeven zijn en dat we nu vooral terug een kleine reserve willen opbouwen om zo effectief mogelijk aanwezig te zijn in de sociale en politieke strijd, om te beginnen in de solidariteit met de werknemers van Delhaize.

Alle giften zijn welkom, van de meest bescheiden tot de grootste!

Je kan overschrijven via paypal of door een overschrijving op de rekening van

INCA, Plantinstraat 20, 1070 Brussel

IBAN: BE58 0016 6284 0179

BIC: GEBABEBB

Wil je ons permanent steunen? Dat kan!

Wordt lid van de SAP: Is het voor jou om eender welke reden niet mogelijk echt actief deel te nemen? Geen nood, je kan gerust lid worden. Leden betalen een minimumbijdrage van 5€ per maand (maar meer mag ook!). Je wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten en ontvangt Rood-schriften.

Wordt actief lid van de SAP: Actieve leden nemen in de mate van hun persoonlijke mogelijkheden deel aan de vergaderingen en initiatieven van de SAP. Ze betalen een bijdrage in functie van hun inkomen en gezinssituatie, in onderling overleg bepaald. Actieve leden nemen deel aan de interne besluitvorming en nationale congressen van de SAP. Wil je lid worden? Neem dan contact op met ons nationaal secretariaat  of de dichtsbijzijnde afdeling. Telefonisch contact nemen kan ook, bel naar: 0496/ 20 76 37.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email