Succes van PTB-GO: een overwinning en een aanmoediging voor gans links!

electionsWe komen later nog terug op de globale balans van de verkiezingen van 25 mei in België en Europa, die een gedetailleerde analyse verdienen. Intussen, en ook al zijn de stemmen nog steeds niet allemaal geteld, drukt de SAP haar grote vreugde uit met de opmerkelijke doorbraak van de lijsten PTB-GO! (Gauche d’Ouverture) in Wallonië en Brussel. Met 2 verkozenen in de Kamer (Raoul Hedebouw in Luik en Marco Van Hees in Henegouwen), minstens 1 verkozene in het Waals Parlement (Frédéric Gillot in Luik: een metaalarbeider in het Parlement!), mogelijk nog gevolgd door een 2e, en mogelijk 4 verkozenen in het Brussels Parlement praten we inderdaad over een echte doorbraak!

Zoals vele duizenden andere activisten die zich wekenlang volop hebben gegeven, zijn de leden van de SAP-LCR fier mee de sociale kwesties, werk, armoede, onrechtvaardigheid, in het centrum van de campagne te hebben geplaatst. Zo vermeden we mee dat de traditionele partijen – vooral degene die zich links noemen – hun verantwoordelijkheden en balans konden ontvluchten. Zoals tienduizenden kiezers zijn de leden van de SAP-LCR fier te hebben bijgedragen aan de terugkeer in de parlementen van linkse verkozenen die een spreekbuis zullen zijn van onze strijd en onze eisen .

Op 1 Mei 2012 deed het ABVV van Charleroi haar oproep tot samenwerking van linkse krachten om een antikapitalistisch alternatief te vormen, links van PS en Ecolo. Voortgekomen uit het verzamelen rond de PTB-PVDA van de PC en de LCR-SAP, met ondersteuning van heel wat onafhankelijke linkse personaliteiten, zijn de lijsten PTB-GO er in geslaagd stappen vooruit te zetten op de weg die door de syndicale linkerzijde werd voorgesteld. Deze kan zich dan ook legitiem op deze overwinning beroepen, net als al diegenen die door hun engagement hebben bijgedragen de oude conflicten te overstijgen om mee een dynamiek van samenwerking tot stand te brengen, die voor hoop zorgde ter linkerzijde. Het verderzetten van deze dynamiek zal belangrijk zijn voor verder succes. De SAP-LCR wil zich hiervoor zeker verder inzetten.

Ondanks heel goede uitslagen, een sterke campagne en heel wat steun van personaliteiten, behaalden de lijsten van PVDA+ in Vlaanderen helaas geen verkozenen. In Antwerpen mist Peter Mertens nipt de zetel met 0,5% te kort. Dit resultaat is voor een groot deel te wijten aan de algemene politieke context in Vlaanderen, die sterk beheerst blijft door de rechterzijde. Tegelijk toont de uitslag van Groen, de afgang van het Vlaams Belang en het feit dat de gezamenlijke score van NVA+VB+LDD licht achteruitgaat, aan dat het Vlaams electoraat niet uisluitend naar rechts evolueert.

Ondanks onze zeer bescheiden middelen behaalden de kandidaten van de SAP op PVDA+ en de kandidaten van de LCR op PTB-Go in Franstalig België goede tot zeer goede resultaten. Deze tonen de inplanting van onze leden in de samenleving aan, de sympathie voor ons antikapitalistisch, feministisch en ecosocialistisch alternatief en de waardering die de SAP-LCR geniet voor haar capaciteit de belangen van de ganse arbeidersbeweging te laten voorgaan op de belangen van het eigen kapelletje. Wij willen op deze weg voortgaan.

Een nieuwe periode neemt een aanvang. In gans Europa zien we een bruine golf. In België zal de vorming van een nieuwe regering eens te meer een moeilijke klus worden. Maar een ding is zeker: wat ook de uitkomst is van de komende regeringsonderhandelingen, het besparingsbeleid zal keihard worden voortgezet. De vakbonden staan voor een fundamentele keuze: of ze blijven zich verder inschakelen in de logica van “het minste kwaad”, waarbij alles van kwaad naar erger gaat, en het fascistisch gevaar ook bij ons opnieuw zal doorbreken, of ze breken met die logica, werken een eigen antikapitalistisch alternatief uit en mobiliseren de  99% om dit door hun eigen strijd af te dwingen. Op haar schaal toont het succes van de lijsten  PTB-GO aan dat zulke weg haalbaar is, en dat de toestand kan veranderen. Het is hoog tijd!

 

Print Friendly, PDF & Email