Het beeldscherm blijft leeg voor vrouwen

De media hebben altijd een dubbele rol: enerzijds weerspiegelen ze de maatschappij, anderzijds beïnvloeden ze haar. De plaats van vrouwen in de media is dus ook onthullend over de patriarchale maatschappij waarin we leven, net zoals die van de heersende ideologie die haar richting geeft. Nu is er een instrument dat mee inzicht geeft in […]