Teken de oproep “Stop inleveringen”

stopinleverEen reeks syndicale delegaties van de drie vakbonden lanceerden een oproep “Stop inleveringen”. De SAP steunt deze oproep, en roept alle vakbondsmilitanten en -delegaties op om deze oproep te onderschrijven en mee te verspreiden. Je kan de oproep hier tekenen.

De werknemers in België hebben nog nooit zo veel rijkdom geproduceerd als vandaag. Toch vinden de werkgeversorganisaties en de verschillende regeringen dat wij de broeksriem verder moeten aanhalen.

Aan de grote bedrijven worden telkens nieuwe cadeaus aangeboden (lagere belastingen, minder sociale bijdragen, meer subsidies,…). Nog nooit maakten ze zo veel winst en betaalden ze zo weinig belastingen. Ook de grote vermogens nemen alsmaar toe, maar worden niet belast.

Heel wat Europese landen hebben deze cadeaupolitiek voor de rijksten en inleveringen voor het volk doorgevoerd. Nergens heeft het gewerkt. Overal leidt het naar een ongekende sociale en economische achteruitgang. Het is dringend tijd om die logica om te gooien.

Alle sociale rechten die vandaag bestaan, hebben we te danken aan de strijd van vakbonden en werknemers doorheen de jaren. Tijd voor actie.

Onze lonen zijn de directe zuurstof voor onze gezinnen en voor de economie.

Geen nieuw gemorrel aan de index, geen indexsprong.  Hef de loonstop op en laat ons vrij onderhandelen.

Waarom langer, harder en flexibeler werken als zoveel jongeren werkloos zijn?

Geen langere loopbaan, geen verhoging van de (brug)pensioenleeftijd. Stop de mini-jobs en de hyper-flexibiliteit.

Wie verantwoordelijk is voor de crisis moet de rekening betalen. Niet wie ze ondergaat.

Geen nieuwe of hogere belastingen voor de werknemers. Geen hogere prijzen voor openbare diensten. Belast de vermogens en hef de notionele interestaftrek op.

Er bestaat geen sociale bescherming zonder vakbondsrechten.

Geen minimumdienstverlening, geen tussenkomst van de rechtbank in sociale conflicten.

Volwaardige openbare diensten en een sterke non-profit sector zorgen voor een rechtvaardigere maatschappij.

Stop afbraak en privatisering. Meer middelen voor de openbare diensten en de non-profit. Geen ontmanteling van de statuten en de arbeidsvoorwaarden

De oproep wordt gelanceerd door de arbeidersdelegaties van ACV Lanxess Rubber, ABVV Lanxess RubberABVV Monsanto,ACLVB MonsantoABVV Tessenderlo Chemie, ACV Tessenderlo Chemie, ACV Agfa-Gevaert en ABVV Agfa-Gevaert, ACV BASF,ABVV BASFABVV Van Hool, ACV Van Hool, ABVV Total Raffinaderij Antwerpen, ACV Daf en ABVV DafABVV Evonik,ABVV Bayer Antwerpen NV en ACV Bayer Antwerpen NV, ABVV Total Olefins AntwerpABVV Lanxess en ACV Lanxess en bediendendelegatie ABVV ExxonMobil.

Print Friendly, PDF & Email