Zeer geslaagde militantenvergaderingen van het ABVV in Oost-Vlaanderen

gent-abvv1Veel actiebereidheid op open militantenvergadering Ronse

Door Cecil Massot

Op de open militantenvergadering van het ABVV in  Ronse maandag kwamen een 40-tal militanten opdagen om te luisteren naar een presentatie van de regeringsplannen en het actieplan van de vakbonden als antwoord hierop. Aan de hand van een gedetailleerde PowerPoint presentatie legde gewestelijk secretaris Kris Van de Wijgaert uit wat er allemaal op til staat. Hij begon echter met mee te delen dat we niet betwisten dat besparingen nodig zijn, maar dat deze door de verantwoordelijken van de crisis betaald worden. Op een moment dat economen zoals Piketty net aantonen hoe ongelijkheid zo’n proporties aangenomen heeft dat herverdeling van vermogen ruimschoots voldoende zou zijn om de overheidsschuld op peil te houden(1), doen zulke uitspraken toch lichtjes de wenkbrauwen fronsen.

Naast het overlopen van alle maatregelen die de werknemers zullen raken en diegene die net ten gunste zijn van de werkgevers en de grote vermogens, werd benadrukt dat het om het zwaarste offensief gaat sinds lange tijd. Dit niet alleen omdat het om een “rechtse en geen centrum-rechtse” regering gaat, maar ook omdat dit offensief ingezet wordt zowel op Vlaams als op Federaal vlak. Volgens Van de Wijngaart gaat dit om een heel doordacht plan van de regering: er worden namelijk nu reeds strengere controles voorzien op misbruiken als reactie op het langer werken, zoals ziekteverzuim. Van de Wijngaart benadrukte ook de inzet: “het probleem is dat eens die stappen gezet zijn, de klok moeilijk teruggedraaid kan worden”.

Enkele militanten lieten na de presentatie weten dat jongeren vandaag niet beseffen wat op hen afkomt. In bedrijven waar veel werknemers op brugpensioen zijn, wordt het meest actiebereidheid vastgesteld. Maar veel werknemers zijn ook bang om zich uit te drukken.

Gewestelijk secretaris van de Mataal Jo De Mey liet weten dat het patronaat zich ook organiseert en reeds bezig is mensen te intimideren. Vooral in kleine bedrijven is het dus volgens hem verstandig om de werknemers die willen staken op de stakingsdagen te verplaatsen naar stakingspiketten van andere bedrijven zodat ze niet bedreigd kunnen worden door et patronaat.

Op 12 en 14 november zal samen met de andere vakbonden de manifestatie van 6 november geëvalueerd worden. En, hoewel nog niet officieel, is er reeds een akkoord in de maak met de andere vakbonden om op 1 december (de provinciale stakingsdag) de industriezones te blokkeren. Sommige militanten lieten weten dat hun achterban in de betreffende bedrijven hier enthousiast op zouden reageren.

Noot:

1) Zie http://archief.sap-rood.org/de-lessen-van-thomas-piketty/

Ook in Gent en Aalst druk bijgewoonde  militantenvergaderingen

Door Thomas Weyts

Ook in Gent kwamen op maandagavond in Ons Huis een 300-tal militanten van het ABVV samen op wat een strijdbare avond werd, zoals het hoort afgesloten met de Internationale. Uit de vragen en opmerkingen van de aanwezige ABVV-ers onthouden we vooral de vraag om ook na de algemene 24-urenstaking van 15 december opnieuw een militantenvergadering te organiseren waarop gezamenlijk over de balans van de acties tot dan en vooral het vervolg kan worden gediscussieerd.

Ook was er een begin van debat over de noodzaak de huidige regering te verjagen, en vooral “maar wat dan in de plaats”, waarbij het besef dat een herhaling van de vorige regering die eenzelfde besparingsoffensief voert, geen echt perspectief biedt.

In Aalst waren dan weer een 120 lokale ABVV-militanten naar de te kleine zaal afgezakt. Ook hier veel dynamiek. Het ABVV-gewest Oost-Vlaanderen organiseerde deze week in zes steden militantenvergaderingen. Een voorbeeld dat overal, door alle vakbonden, navolging verdient de komende dagen en weken!

Foto’s van op de militantenbijeenkomst in Ronse

Ronse2 Ronse 1

Foto’s van de militantenbijeenkomst in Gent (met dank aan Jean-Marie Versyp)

gent-abvv4 gent-abvv3 gent-abvv2 gent-abvv1

https://www.facebook.com/jeanmarie.fotografiegent/media_set?set=a.994815560544745.1073742182.100000489307388&type=1&pnref=story

Print Friendly, PDF & Email
Share This