650 handtekeningen voor ongeschonden parkbos in Mechelen

bos3

Op donderdag 8 december heeft de Mechelse actiegroep “Geen sloop van het bos van Loos” zo’n 650 handtekeningen overhandigd aan het stadsbestuur.

Aanleiding voor deze actie zijn de plannen voor het woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek in de Mechelse deelgemeente Muizen. Bewoners en sympathisanten verzetten zich tegen de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door dit oudste bos van Mechelen in biologisch zeer waardevol valleigebied naar de geplande villaverkaveling vlakbij het station van Mechelen.

Na de succesvolle wandeling rond het bos van Loos naar aanleiding van de week van het bos in oktober van dit jaar is het voor de initiatiefnemers duidelijk dat de zaak rond het bos van Loos op grote steun kan rekenen. De overhandiging van de petitie aan het stadsbestuur was het voorlopige orgelpunt en kon op zeer ruime persaandacht rekenen.

Langs de Leuvensesteenweg te Muizen ligt het Bos van Loos verscholen. Op de Ferrariskaart (eind 18° eeuw) was dit reeds een kasteelbos van de Meester de Betzenbroeck. Het bos meet 4 ha en is deel van de ecologische zeer waardevolle Hanswijkbeekvallei (10 ha) tussen de Leuvensevaart en de Leuvensesteenweg.

In dit bos wil de stad Mechelen een brede parkachtige ontsluitingsweg aanleggen naar een geplande villawijk in Spreeuwenhoek. Met een “Groene Autotoegang” voor “Parkachtig Wonen” op wandelafstand van het station Mechelen wil het stadsbestuur bemiddelde mensen uit de randgemeenten aanlokken. En dat terwijl de gemeenteraad in 2005 had beslist dat RUP Spreeuwenhoek een duurzame voorbeeldwijk voor Vlaanderen zou worden, met bijzondere aandacht voor de waterhuishouding.

Zwemmen of verzuipen?

Door de geplande woonontwikkeling (369 bijkomende wooneenheden in Spreeuwenhoek, waarvan slechts 4 gerealiseerd) zal er veel water afvloeien naar het valleibos. Een staaltje van verharding! Het geplande bufferbekken aan de rand van het bos is immers 3 maal te klein berekend. Bovendien zal de Hanswijkbeek naast de geplande ontsluitingsweg gekanaliseerd worden: een breed gefundeerde weg van 15 m die bijna 2 m opgehoogd wordt t.o.v. het maaiveld verstoort de waterhuishouding. Stijging van het grondwaterpeil staat gelijk met het afsterven van een groot deel van dit bosbestand. De stad spreekt over een parkbos, maar dit historische relictbos zal moeten wijken voor infrastructuur voor transport en waterbuffering.

Waardevol bos voor de bijl?

Volgens de biologische waarderingskaart voor Vlaanderen zijn het bos en het grootste deel van de 10 ha Hanswijkbeekvallei biologisch waardevol tot zeer waardevol. In de latere studies door de stad werd gezwegen over de waardevolle vallei met het bos. Bij de finale beoordeling voor de milieu-effectrapportering in 2010 kreeg het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos zelfs een fout plan voorgeschoteld waar deze 10 ha werden weggeknipt. Geen negatief advies dus!

In een omzendbrief van de Vlaamse overheid van 8 juli 1997 staat zeer duidelijk vermeld dat parkgebieden en groene bufferzones in hun staat dienen bewaard of als groene ruimte ingericht te worden. Met het bos van Loos mag het niet anders zijn!

Een nieuw groot stadspark of wingewest voor projectontwikkelaars?

Een ontsluitingsweg die een grote hap uit het bos neemt, verminkt de biotoop. Na een brede toegangsweg zullen ook hinder door geluid, licht en fijn stof het resterende bos verstoren. En aan de zijde van wijk Arsenaalsite zijn er plannen om nieuwe gebouwen in de aanliggende beboste industriestrook op te trekken. Net nu minister Schauvliege zonevreemde bospercelen wil verankeren als groen en de voltallige Vlaamse regering de betonstop als ijkpunt voor zijn klimaatbeleid uit roept.

Kan dit bos, na Tivoli-bos, de Kruidtuin en Papenhofke, het vierde grote stadspark worden? De duizenden nieuwe bewoners en kantoorbedienden van Arsenaalsite zullen dergelijk bos zeker waarderen. Waar wacht het stadsbestuur op? De aantrekkingskracht van deze Stationswijk zal aanzienlijk verhogen als het bos integraal bewaard blijft. Projectontwikkelaars en nieuwe gezinnen zullen snel de rekening maken. Maar dan mag het stadsbestuur dit parkbos niet reduceren tot een paar groene reststroken.

Enkele foto’s van de actie

Foto’s: Rudy De Meyer

bos1

bos2

Print Friendly, PDF & Email