Aan de Vlaamse voormannen

haaskleur

O gij deerniswekkend volk,

Van rochelaars en stemmentrekkers

Van zwembadregelaars en lijstduwers,

Hoe graag zou ik u wedersturen

Naar waar gij nooit geweest zijt,

Ver voorbij de stakersgrenzen van dit land

Dat overstroomt van droogstoppels

Met zwart’ ontstoken speekselklieren.

Ik zou u geld meegeven om aldaar

Een spuugshop te beginnen,

Vlak naast cipiers die blijven staken

Zolang uw voorraad fluimen strekt.

Daar zoudt gij in de weerschijn van uw etalage

uw eigen speeksel kunnen schouwen

zevers zwemmen niet, zij kijken alleen maar —

Tot ge een kat in de viswinkel geworden zijt.

Gij spuugt, ik weet het wel, omdat het helpt

Uw gore gal te kuisen, alsmede onze straten van

Eén Poolse bedelaar in Blankenberge,
Die, hou zee hou zee, naar Oostende uitgeweken is.

Ik schreef dit gedicht n.a.v. de Vlaamse nationale feestdag van 11 juli 2016. Het verscheen oorspronkelijk op De Laatste Vuurtorenwachter.

Print Friendly, PDF & Email