Actie tegen de moslimban van Trump en diens bezoek aan België

actrump15

Ook in België leidt de politiek van de nieuwe Amerikaanse president terecht tot veel protest.

Op zondag 12 februari wordt alvast massaal geprotesteerd tegen de moslimban. In maart lijkt het er op dat de oproep voor een internationale vrouwenstaking op 8 maart ook in ons land navolging zal krijgen. Later volgen ook nog een actie van wetenschappers en in mei een groot protest tegen de NATO-top in Brussel waarop ook president Trump aanwezig zal zijn.

De SAP ondersteunt al deze acties en hoopt op een zo groot mogelijke opkomst. Hieronder vindt u alvast de oproep voor de actie op zondag 12 februari.

Voor het recht van allen op leven, vrijheid en het streven naar geluk! Tegen elk despotisme!

Als burgers zijn wij diep verontwaardigd over de moslimban uitgevaardigd door VS-president Donald J. Trump. Alsook zijn wij diep verontwaardigd over de zwakke tot vergoelijkende reacties op de moslimban. De Belgische overheden moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om de rechten en de vrijheden van alle burgers te garanderen.

Daarom eisen wij: – Ban the ban! Geen deportatie of reisverbod van op Belgisch grondgebied van moslims en andere inwoners uit de zeven in Trump’s bevel vermelde landen.

– Geen Trump in België zolang de ban van kracht is. Zolang bevolkingsgroepen uitgesloten worden. Een duidelijk signaal en daden vanuit de Belgische overheden om de mensenrechten te garanderen, door de activering van het hoofdstuk ‘ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht’ van het Belgisch Strafwetboek voor alle slachtoffers.

– Een beweging die niet kleurenblind is maar zich verzet tegen elke vorm van racisme, seksisme, transfobie, misogynie, witte privileges, antisemitisme, homofobie, islamofobie, seksueel geweld en andere onrechtvaardigheden.

– Dat België als hoofdstad van Europa het voortouw neemt van een menselijk migratiebeleid waarin we onze eigen muren afbreken van Calais tot Hongarije.

– Een samenleving waar gelijkheid voorop staat, die het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk omzet in daden.

– Meer dan ooit eendracht, samenwerking en actie tegen elke vorm van discriminatie en uitsluiting.

Dit is een breed burgerinitiatief dat partijpolitiek overstijgt. Dus roepen wij op om met slogans en beelden te komen die de boodschap van eendracht en samenwerking uitdragen!

In solidariteit met de protesten van Standing Rock, de Latijns-Amerikanen, LGBTQ + gemeenschap, en alle groepen en gemeenschappen, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten die zich beledigd voelen door de acties en de toespraak van president Donald J. Trump.

Concreet roepen wij iedereen op om deze woorden kracht bij te zetten door op zondag 12 februari 2017  deel te nemen aan een protestmanifestatie in het centrum van Europa, Brussel. We verzamelen om 15u voor de ambassade van de VS, Regentlaan 27 in Brussel.

Print Friendly, PDF & Email