Boekvoorstellingen Feminisme – een nieuw begin: mooie opkomst en goede debatten

Fem Apen 6

Afgelopen weken namen 103 mensen deel aan een eerste reeks van 5 boekvoorstellingen en debatten rond Feminisme – een nieuw begin van Evie Embrechts. De avonden werden samen georganiseerd door het Uitgavenfonds Ernest Mandel en de SAP, FEL (Feministisch en Links), het Masereelfonds en het Uilekot.

Auteur Evie Embrechts ging op de verschillende avonden in gesprek met o.m. nationale verantwoordelijken van Femma (Ilse De Vooght), Vrouwen Overleg Komitee (Sophie De Graeve) en de Nederlandstalige Vrouwenraad (Magda De Meyer). Daarnaast namen ook feministische activistes van FEL (Ashley Vandekerckhove), SAP (Marijke Colle) e.a. (Ida Dequeecker, auteur Monika Triest) het woord. Een dankwoord voor de verschillende moderatrices die het debat in goede banen leidden is hier zeker ook op zijn plaats.

Het publiek was in meerderheid opvallend vrouwelijk en op een aantal plaatsen ook jonger dan we gewend zijn op dit soort avonden. Overal was er een mooie combinatie van mensen die door de verschillende organiserende groepen waren meegebracht en “nieuwe gezichten”.

Op de boekvoorstellingen wilden we verschillende generaties en verschillende invalshoeken van progressieve feministes samen brengen. Dit is in het algemeen gelukt, enkel feministes van allochtone oorsprong ontbraken nog teveel in het debat, iets wat we zeker in de toekomst nog willen verbeteren. We kozen er heel bewust voor om uitsluitend vrouwelijke panels en moderatrices te hebben. Dit bleek helemaal geen groot probleem en bracht zeker ook een ander soort debat mee dan helaas nog al te veel het geval is.

Op alle avonden was er veel discussie en interactie met het publiek, mede dankzij de aanpak van de verschillende moderatrices. Dit werd heel erg gewaardeerd, zowel door het publiek als door de spreeksters.

Waarover praatten we zoal?

Op elke avond kwamen wel andere dingen aan bod, maar een aantal thema’s kwamen veel terug. Een niet exhaustieve opsomming:

  • De kwestie van de socialisering en de rollenpatronen “van in de wieg”. Rol onderwijs, opvoeding thuis, “speelgoed”, enz.
  • Seksueel geweld in al zijn vormen.
  • Porno en prostitutie. Welke positie innemen?
  • Vrouwen en werk: deeltijds werk, het belang van arbeidsduurvermindering (met nu direct ook de aanvallen op de arbeidsduur via de wet Peeters), de ongelijke opname van huishoudelijke taken, quota en positieve discriminatie op de arbeidsmarkt.
  • Allochtone vrouwen, moslima’s, hoofddoekendiscussie
  • Het “burgerlijke” en neoliberale “feminisme”. “Feminisme” tegen moslims en migranten. Rutten, Homans, De Wever op blog Vrouwenraad. Evolutie: waar tot een paar jaar met feminisme gelachen werd of alle feministes “post-feministes” moesten zijn of worden (en dat dikwijls deden) wordt nu alles en iedereen “feministisch”.
  • Links, de arbeidersbeweging en feminisme. De rol van de vakbonden (er is doorheen de toer meer over de vakbonden gezegd dan over de linkse partijen, waarschijnlijk geen toeval gelet op de huidige toestand. In Gent is ook over de zwaktes van de PVDA rond feminisme gesproken in het debat)
  • Feministisch socialisme en antikapitalisme.

Wat gaan we verder zoal doen?

Met de boekvoorstellingen hopen we ook ons steentje bij te dragen aan de versterking van een linkse feministische beweging in Vlaanderen. Er zijn alvast enkele aanzetten gegeven.

Om te beginnen plannen we een tweede reeks avonden in de herfst. Een boekvoorstelling in Brussel vindt alvast plaats op14 september, met Evie Embrechts, Rachida Aziz en Saddie Choua. De avond start om 19u30, in Le Space, Sleutelstraat 26 in Brussel.

Evie praat ook op het slotdebat van de Gentse Feestendebatten in juli, waar het boek ook te koop zal zijn. Op Manifiesta organiseren we alvast een boekvoorstelling in de stand van het Uitgavenfonds Ernest Mandel en Formation Léon Lesoil.

In Gent wordt door FEL vanaf 6 augustus een leesgroep rond het boek georganiseerd. Alle informatie is hier te vinden. Ook in Mechelen en Antwerpen wordt in die richting gedacht. In Antwerpen en Brussel (met het doel een Nederlandstalige linkse femistische groep te starten) willen verschillende vrouwen ook een lokale FEL-groep opstarten.

FEL organiseert aan de vooravond van de Gentse Feesten ook een niet-gemengde manifestatie tegen geweld op vrouwen en transgenderpersonen, Take Back the Night, op donderdag 14 juli, start 20u op het Maria Hendrikaplein. Alle info kan hier gevonden worden.

Met de SAP en onze vrouwengroep Feminisme Yeah willen we al deze initiatieven zeker en vast ook verder ondersteunen.

Hoe Feminisme – een nieuw begin bestellen bij het Uitgavenfonds Ernest Mandel?

Je kan het boek bestellen door storting van 20€ + 4,70€ verzendingskosten / exemplaar op het rekeningnummer van het Uitgavenfonds Ernest Mandel, met vermelding van het aantal gewenste exemplaren en “ Feminisme”.

ECF

BE45 0011 9341 9389

BIC GEBABEBB

Wil je meer informatie over het boek?

Je kan steeds terecht op de uitgebreide website rond het boek: www.feminismenieuwbegin.be/.

Print Friendly, PDF & Email