De ergste jezuïet is niet degene die je denkt!

St-Francis-of-Assisi-fresco_mediumDaar het onderwerp er zich toe leent, gebruik ik hier de term «jezuÏet» in de zin van «hypocriet», «iemand die zijn ware gedachten verbergt». God vergeve me, want op de vraag «wie van beide is een jezuÏet, François Hollande, of paus Francis?», antwoord ik zonder aarzelen: de Franse president. Met hem vergeleken vertegenwoordigt de paus duidelijke, eerlijke taal.

In zijn encycliek over het klimaat schrijft de paus dat «het mislukken van de wereldtoppen rond het milieu de onderschikking van de politiek aan de technologie en de markten aantoont.» Hij spreekt zich uit tegen « een magische opvatting over de markt, die suggereert dat de problemen kunnen opgelost worden door simpelweg de winsten te verhogen» en pleit ervoor dat «een zekere vermindering van de groei in bepaalde delen van de wereld een gezonde groei in andere delen toelaat.»

Deze tekst staat in tegenstelling tot het rapport over het klimaat van de Europese bisschoppenconferentie in 2008 dat de gelovigen aanzette tot discipline, bescheidenheid en zelfs ascese, in een aanpak die van elke sociale analyse gespeend was.

Paus Francis ligt niet weinig mensen dwars. Zo nodigde hij Naomi Klein uit om in het Vaticaan deel te nemen aan een conferentie op hoog niveau over het klimaat. De klimaatsceptici zijn razend. En laat ons er ook maar van uit gaan dat ook bij de Romeinse curie niet alle leden even opgezet zijn met het idee in Rome een vrouw te verwelkomen die het destructieve en productivistische kapitalisme aanklaagt.

En François Hollande in dit alles? Hij «drukte de wens uit dat de stem van de paus zou gehoord worden ook buiten de rangen van de gelovigen. » Ik heb zin om hierop te zeggen «Amen», zo hard ruikt dit naar hypocrisie.

Een ding is immers zeker: de door Frankrijk voorgezeten klimaattop in Parijs eind dit jaar zal alle records breken qua door de knieën gaan voor het groot geld. Er zullen heel wat gebeden te horen zijn voor de groei van de winsten. Hollande engageerde zich hiervoor persoonlijk.

Denken dat Paus Francis de aard van de Kerk zal veranderen is zeker te optimistisch, maar denken dat de Franse PS nog deel uitmaakt van de linkerzijde, dat is pas hallucineren.

Print Friendly, PDF & Email