De leugens en het wanbeleid van Joke Schauvliege

In een interview in Knack van 10 mei produceert minister Schauvliege (CD&V) een reeks leugens en halve waarheden die een minister voor Omgeving, Milieu en Landbouw onwaardig zijn.

Glyfosaat, het werkzame bestanddeel in de populaire onkruidverdelger Round Up ( Monsanto) kwam onlangs in opspraak omdat blijkt dat de meeste studies in opdracht van Monsanto vervalst of partijdig bleken te zijn. Het gaat hier om niets minder dan een schandaal zoals dat van de dieselsjoemelsoftware in de automobielsector.

Joke Schauvliege kon dus moeilijk anders dan maatregelen nemen. Het gebruik van deze stof door particulieren wordt nu door de minister verboden. Hoe dat zal worden toegepast, is verre van duidelijk. De Round Up mag verder in de rekken van de tuincentra blijven staan en ik zie niet hoe de voortuinen en moestuintjes van de mensen kunnen gecontroleerd worden! Maar de boeren mogen lustig blijven Round Up gebruiken omdat ze hiervoor geen alternatief zouden hebben! Het verkopen van Round Up is nationale materie en daarover moet dus op Belgisch niveau worden beslist door federaal minister Marghem (MR). Maar Schauvliege roept die federale minister niet op om de verkoop van dit gif te verbieden voor iedereen.

Verder in het interview slaagt Schauvliege erin zowel Natuurpunt (“die kappen meer bos dan de overheid…”) als de bioboeren ( keuterboerkens!) te beledigen met valse aantijgingen en verdachtmakingen. De ergste is de bewering dat biologische landbouw onmogelijk voldoende voedsel kan produceren en dat de sector om te overleven veel subsidies nodig heeft. Ook dat is een pertinente leugen zoals uitgelegd in een factcheck van De Standaard van 11 mei. Ik citeer: “De kleine bio – bedrijven ontvangen minder steun dan de gangbare bedrijven en toch kunnen zij overleven.”

Een echt schandaal voor iemand die zou moeten opkomen voor een degelijk natuurbeleid in ons overbevolkt en volgebouwd Vlaanderen en die de promotie van biologische landbouw en de bescherming van de biodiversiteit zou moeten steunen!

Maar nee, Schauvliege voert in feite een non – beleid dat de agrobusiness, de Boerenbond en de grote pesticidenproducenten moet ten vriend houden.

Geen enkele wetenschapper die iets kent van bosbouw, biodiversiteit, natuurbeheer of ecologisch verantwoorde landbouw heeft Schauvliege gelijk gegeven.

Wel wordt zij gesteund door parlementsleden van N-VA en CD&V en door al wie een stukje bouwgrond wil verkavelen (mits compensatie!). Voor wat betreft de pesticiden (naast glyfosaat zijn er ook de neo – nicotinoïden die onze bijen ziek maken) verschuilt ze zich achter federale en Europese bevoegdheden.

De logica van Schauvliege is simpel: als iemand grond in privébezit heeft, is die persoon vrij om daarmee te doen wat hij/zij wil, mits de administratieve regels gevolgd worden. Ook de vestiging van het megawinkelcentrum Uplace wordt door haar verdedigd in het Knack – interview want “ je kunt een onderneming of particulier toch niet beletten iets te doen? (…) Als wij systematisch gunstige adviezen van de administratie krijgen, kan ik niet zomaar een andere beleidsoptie nemen”.

Meer algemeen licht Schauvliege haar beleid als volgt toe: ”Mijn bevoegdheden laten het ook niet toe om radicaal te zijn. Ik moet zaken kunnen verzoenen.” Met deze minister kunnen de agrobusiness, de pesticidenfabrikanten en de boeren met megastallen rustig verder onze leefomgeving, de biodiversiteit en het klimaat om zeep helpen.

Print Friendly, PDF & Email