Doorheen Tanguy Fourez wordt de sociale beweging geviseerd

Tanguy

Op maandag 24 mei – op het einde van de betoging van het gemeenschappelijk vakbondsfront tegen de regering Michel – braken incidenten uit tussen betogers en ordediensten.

Vele getuigen klaagden de provocaties aan van de politie, met gewelddadige acties van robocops en agenten in burger, alsmede van een agressieve commissaris Vandersmissen.

Steeds talrijker zijn diegenen die de verbeten houding aanklagen die Vandersmissen aanneemt tegenover sociale bewegingen, in schril contrast met zijn inschikkelijkheid ten opzichte van extreemrechts.

Tijdens de schermutselingen gaf Tanguy Fourez een vuistslag aan commissaris Vandersmissen. Tanguy is een vakbondsverantwoordelijke van het ABVV, gekend en gewaardeerd door zijn collega’s op het werk. De beelden maken duidelijk dat het ging om een opwelling, gevolg van verontwaardiging over het gedrag van de commissaris. Dit wordt ook bevestigd door zijn verklaringen aan de pers en door het feit dat hij zichzelf gemeld heeft bij de politie, waarmee hij nooit eerder in aanraking kwam.

Wij klagen het gebruik van twee maten en twee gewichten aan. Zolang de repressieve en bij herhaling gewelddadige misdragingen van de politiechef onbestraft blijven, is het onaanvaardbaar dat Tanguy Fourez besmeurd wordt door de media en vervolgd door justitie, waar hij een harde gevangenisstraf en een zware financiële sanctie dreigt op te lopen, zoals gevraagd door de commissaris “om een voorbeeld te stellen”.

Wij ondersteunen de ongelukkige daad van Tanguy Fourez niet. Het is echter de sociale beweging die men wil treffen door hem te vervolgen. Tanguy Fourez veroordelen, betekent het sociaal verzet tegen de besparingspolitiek veroordelen, betekent de aandacht wegleiden van de oorzaken en betekent het verhullen van de provocaties door de politie. Dat aanvaarden wij niet.

Eerste ondertekenaars:

Matéo Alaluf (socioloog ULB), Bruno Baudson (gewezen nationaal secretaris CNE), Carlo Briscolini (gewestelijk secretaris van de Algemene centrale ABVV Charleroi), Stephen Bouquin (gewoon hoogleraar Evry-Parijs, Rood), Jenneke Christiaens (criminologe VUB), Francine Dekoninck (lid van de Vrouwencommissie van ACOD-ALR Brussel), Mathieu Delaunoy (afgevaardigde CNE), Anne-Marie Delsaut (gepensioneerd medewerker vakbondsvorming), Tony Demonte (vakbondsverantwoordelijke), Ida Dequeecker (feministe), Freddy Dewille (hoofdafgevaardigde CSC Transcom & gemeenteraadslid), Josy Dubié (oud-senator), Hassan Elka (namens de ABVV-afvaardiging bij Vache Bleue) Evie Embrechts (feministisch auteur), Raoul Flies (syndicalist ABVV), Vincent Godderis (arbeider, militant ACOD TBM), Serge Gutwirth (jurist VUB), Cecile Harnie (oud-senatrice), François Houart (acteur, SETCa-culture), Christiane Maigre (militante FGTB), Silvio Marra (gewezen afgevaardigde Forges de Clabecq), Freddy Mathieu (gewezen gewestelijk interprofessioneel secretaris ABVV Mons-Borinage), Herman Michiel (Ander Europa), Anne Morelli (historica ULB), Christian Panier (advocaat en ererechter), Irène Pêtre (gepensioneerd gewezen secreatris CNE), Daniel Piron (gewezen gewestelijk interprofessioneel secretaris ABVV Charleroi-Zuid Henegouwen), Serge Poliart (uitgever satirisch tijdschrift “El Batia-Moûrt-Soû”), Sergio Ravicini (Waals Vice-Voorzitter van de Gepensioneerden en Bruggepensioneerden van het ABVV), Daniel Richard (Waals syndicalist), Giusi Sedda (afgevaardigde CNE), Isabelle Stengers (filosofe ULB), Daniel Tanuro (ecosocialistisch auteur), Isabelle Vanden Berghe (Jeunes FGTB), Guy Van Sinoy (gepensionnerd voormalig afgevaardigde ACOD-AMIO en CG), Christian Viroux (gewezen secretaris Algemene Centrale ABVV Charleroi), Yiorgos Vassalos (lid Solidariteitsinitiatief met Griekenland), Isabelle Wanschoor (secretaris CNE Henegouwen), Thomas Weyts

Bijkomende ondertekenaars 23-6-16

Ronny Geers (bestuurslid ABVV – ACOD senioren afdeling Brugge), Rene Jochems (pensioneerde communicatieverantwoordelijke), Vroni Lemeire, Nico Oldenhof (ex-plaatsvervanger delegee ABVV (Horval)), Reza Shehni, Christiane Steenhaut (ABVV AC), Simon Swankaert, Rita Vandervennet, Elly Van Reusel (huisartse, Antwerpen)

Wil je de oproep ook onderschrijven?

Dat kan via een mail naar steunoproeptanguyfourez@gmail.com.

Print Friendly, PDF & Email