Dreiging van uitsluiting uit de ACOD

ACOD

Onze kameraad Guy Van Sinoy, sinds jaar en dag ABVV-militant, ex-afgevaardigde van de Algemene Centrale en vervolgens lid van de ACOD, wordt bedreigd met uitsluiting uit de ACOD. En dus ook uit het ABVV. Voor al diegenen die hem kennen (zowel bij het ABVV als bij het ACV) is dit een grote verrassing.

De nationale leiding van de ACOD verwijt hem online een bijzonder kritische boodschap gepubliceerd te hebben ten aanzien van de leiding van ACOD-Post, die een akkoord ondertekend had waarin de lonen van de sorteercentra bijgeschaafd worden.

Een aantal voorbeelden uit dit akkoord:

  • Voor een arbeidstijd van 3u48 op zaterdag bij de pakjesdienst: een loonverlies van 25 euro voor een statutaire werknemer, een loonverlies van 15,08 euro voor een hulpdistributeur (een hulpdistributeur wordt betaald aan10,58euro bruto per uur). En voor contractuelen telt deze arbeidstijd niet mee voor het pensioen.
  • Voor werk aan het CTI dat op zondag begint om 21:30u zal een hulpdistributeur 26,42 euro bruto extra krijgen en 2u30 kunnen recupereren, in plaats van 80 euro bruto in extra loon en 1 dag te recupereren.

De ACOD verwijt onze kameraad niet het feit dat hij zijn recht op vrije meningsuiting toegepast heeft, maar het feit dat hij zijn boodschap met zijn naam ondertekend heeft, gevolgd door de vermelding “een kwade ACOD-militant”, wat volgens hen “het ACOD zou binden”. Dit is uiteraard onzin! Terwijl ACOD-bestuursleden soms de lippen moeten stijf houden en de stilte moeten bewaren wanneer bepaalde sectoren gigantische flaters maken, is deze plicht tot terughoudendheid uiteraard niet van toepassing op de eenvoudige leden, die het recht hebben om zich uit te drukken als basismilitanten van hun vakbond en niet enkel als doorsnee burger.

Dit gaat om een intimidatiemaatregel ten aanzien van al diegenen van de basis die de passieve houding van de vakbondsleidingen beu zijn, op een moment de regering Michel tientallen jaren aan sociale verworvenheden kapotmaakt. We mogen ons niet laten intimideren! Laat ons luidop zeggen wat velen in stilte denken!

Onze kameraad zal uiteraard zijn standpunten blijven uitdrukken. Het valt enkel nog te bekijken of hij in de toekomst zijn artikels zal blijven ondertekenen als “boze ACOD-militant” of als “boze ex-ACOD militant en uitgesloten omdat hij zijn recht op vrije meningsuiting toegepast heeft”.

Print Friendly, PDF & Email