Een nieuw vluchtelingenkamp bij Duinkerken

Duinkerken 2

Geklemd tussen de A10 autostrade en een spoorweglijn bij Duinkerken vind je een strook land waar het enig opzettelijk gebouwd vluchtelingenkamp van Noord-Frankrijk te vinden is. La Linière, bestaande uit honderden houten hutten is het eerste kamp in de streek dat aan internationale humanitaire standaarden voldoet. Het werd opgezet door MSF (Artsen Zonder Grenzen) met de hulp van de plaatstelijke groene burgemeester, Damien Carême. Het staat in schril contrast tot het vorige kamp in Grand-Synthe, door velen, ondermeer Labour-leider Jeremy Corbyn, het ergste kamp in Europa genoemd.

Duinkerken 1Amateurfoto van een jonge vluchteling in Grand-Synthe.

De Franse autoriteiten hebben de nieuwe site geinspecteerd en zijn het erover eens dat het aan de VN-standaarden tegemoet komt die vereist zijn om het open te houden, maar het is onzeker hoe lang ze het kamp zullen tolereren. Het op maat gebouwde kamp was nooit gewild door de Franse regering, en ze zien het niet als een oplossing op lange termijn.

Voor de mensen die hier leven, hoofdzakelijk Koerden uit Irak, zijn de omstandigheden er zeker beter op geworden, maar ze leven nog steeds in vrees. En ze zullen blijven de gevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te wagen verstopt in vrachtwagens. De reden waarom ze naar het VK willen is simpel: ze hebben er familie, en voor Koerden zijn de banden met de uitgebreide familie sterk. Een van hen vertelt me: “Mijn oom heeft een restaurant, hij zal me een baan geven.”

De prijs die de oom moet betalen voor een “gegarandeerde” oversteek ligt hoog: 12 000 euro. Volgens de Franse krant Libération slaagden 170 mensen uit het kamp erin de oversteek naar Engeland te maken in de laatste twee weken van mei. Een vrijwilliger die in het kamp werkt vertelt me dat voor een geslaagde oversteek de medeplichtigheid van zowel vrachtwagenchauffeurs als grenspolitie nodig is. De smokkelaars zijn angstwekkend, gewapend en gewelddadig. In het oude kamp waren ze verantwoordelijk voor heel wat gevechten en schietpartijen. Er wordt gefluisterd over kinderen die verdwenen in de sekshandel of werden misbruikt als orgaandonoren.

De smokkelaars zijn niet de enigen die profiteren, privébewakingsbedrijven en populistische politici drijven op de menselijke miserie die mensen uit hun thuisland jaagt om werk en een veiliger leven te zoeken in Europa.

Als EU-burgers waren wij actief om voedsel en onderdak te helpen organiseren voor de mensen in de kampen. Wij vragen dat:

  • Frankrijk de mensenrechten en de waardigheid van de mensen die in de kampen leven, respecteert.
  • De Franse staat processen opstart tegen de mensenhandelaars die mensen manipuleren en bestelen die al zoveel verloren hebben.
  • De Engelse regering zich bereid verklaart als dringende maatregel alle niet-begeleide minderjarigen over te brengen naar het VK.
  • De Engelse regering het nodige doet om vast te stellen wie in de kampen nauwe banden heeft met mensen in het VK en gezinshereniging bespoedigt.
  • De EU samen met de autoriteiten van de Franse, Britse en omliggende staten, bovenal België het nodige doet om de mensen in de kampen van Calais en Duinkerken naarveilige plaatsen over te brengen. Het gaat om mensen die naar Europa kwamen op zoek naar mensenrechten en veiligheid uit landen als Syrië, Irak, Eritrea en Afghanistan.
  • De EU werk maakt van informatiecentra in alle Europese staten waar vluchtelingen in de kampen of onderweg correcte en makkelijk toegankelijke informatie kunnen krijgen over hetasielrecht in alle landen, de gang van zaken en de te volgen procedures. 
Print Friendly, PDF & Email