Europese christendemocraten en terrorisme: zolang we maar de stem van de bange blanke man krijgen…

Raf-Sap-HohlmeierIn het debat over het ‘islamterrorisme’ duikt vaak het argument op van de verdediging van ‘onze Westerse waarden’ tegenover die van de Islam. Tot deze Westerse  waarden wordt steevast ook  de ‘judeo-christelijke traditie’ gerekend, wat politiek geïnterpreteerd vlug tot de christendemocratie leidt. Europees-politiek is dat dan de Europese Volkspartij (EVP), die bijna één derde van de zetels in het Europees parlement (221 van de 751) bezet. Maar wie denkt in deze middens iets terug te vinden van de ‘Westerse waarden’ van tolerantie, Verlichting of rationaliteit moet raar opkijken naar het persbericht dat de EVP recent verspreidde (1).

Haar europarlementslid Monika Hohlmeier, lid van de Beierse CSU en in het Europees Parlement voor de EVP verantwoordelijk voor  burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, haalde uit naar de ‘linkse partijen’ omwille van hun ‘laissez-faire houding’  tegenover het terrorisme. Onder deze ‘linkse partijen’ rekent ze de ‘socialisten, de liberalen, de groenen en de communisten’. Volgens de christendemocrate Hohlmeier komt de houding van deze ‘linksen’ erop neer dat ze “terroristen uitnodigen om zwaktes in ons veiligheidsbeleid te gebruiken om nieuwe terroristische aanslagen te plegen“.

Al worden christendemocraten,  sociaaldemocraten en liberalen  samen als de ‘Grote Coalitie’ bestempeld die in de EU de lakens naar zich toe halen, een beetje plat opportunisme kan er blijkbaar altijd van af in de hoop de stem van de bange man en vrouw in Europa te krijgen.  Het moet gezegd: op die stem wordt heden ten dage intens jacht gemaakt!

Noot:

1) http://www.eppgroup.eu/press-release/Paris-attacks:-terrorists-would-gleefully-vote-Left

Print Friendly, PDF & Email