Genoeg slachtoffers! De straat op!

we all can

In 2016 is er nog dagelijks en alomtegenwoordig geweld tegenover vrouwen. Het is genoeg geweest!

Wij, solidaire vrouwen, weigeren

– anderen in onze plaats te laten spreken over ons leven, waarvan wij de enige zijn die het kennen. Genoeg van paternalisme!

– dat het machistisch geweld waarmee wij allen meer of minder intens geconfronteerd worden in een of andere van zijn vormen (partnergeweld, seksueel, psychologisch, economisch, institutioneel geweld, lastigvallen op straat, verminkingen, gedwongen huwelijken, discriminatie, alledaags seksisme, bestaansonzekerheid, …) wordt geminimaliseerd of weggemoffeld. Genoeg van de ontkenning van het probleem!

– om beoordeeld te worden en opgeroepen om ons gedrag te veranderen om het geweld waarmee wij geconfronteerd worden te vermijden. Genoeg van culpabilisering!

– Wij aanvaarden niet langer dat anderen zeggen ons te willen verdedigen terwijl ze in feite op onze rug een veiligheidspolitiek uitwerken die racistisch, imperialistische en pro-kapitalistisch is, en die op geen enkele manier de rechten van vrouwen vooruithelpt, wel integendeel. Genoeg van instrumentalisering van onze strijd!

Wij eisen:

– dat onze woorden en onze realiteit worden gehoord zoals ze zijn. – dat de schaamte van kamp verandert, dat machistisch geweld onder geen enkele vorm nog langer wordt getolereerd.

– dat de verantwoordelijkheid voor machistisch geweld collectief wordt aangepakt, en dat de overheiden dus middellen vrijmaken

– om het structureel aan te pakken. – om eindelijk in veiligheid te kunnen leven.

Daarom, en omdat wij weten dat het enkel door onze vastberaden en collectieve mobilisatie is dat we de dingen in beweging kunnen brengen, roepen wij, met de internationale vrouwendag in zicht, onze moeders, zusters, vriendinnen, buurvrouwen, … op om samen met ons op straat te komen in een vrouwenbetoging * op zaterdag 5 maart, om 14u, vanaf de Hallepoort in Brussel.

Ons feminisme heeft geen zin als het de privileges van sommigen (blanken, hetero’s, “gezonde mensen”, bourgeoises, mensen met papieren, …) in stand houdt, ten koste van anderen onder ons. Wij weten dat we onze strijd enkel kunnen winnen als we tegelijkertijd en met evenveel inzet opkomen tegen alle andere vormen van onderdrukking en discriminatie. We willen een solidaire en inclusieve actie garanderen, waar iedereen zich goed en op haar gemak voelt. In de optocht zal dan ook geen enkele vorm van racisme, islamofobie, lesbofobie, transfobie of hoerfobie getolereerd worden.

Wij zullen ook na 5 maart in deze zin verder blijven mobiliseren. Zi zullen we ook de manifestatie op zondag 6 maart van het comité van vrouwen zonder papieren ondersteunen (info volgt).

Organisatie: Strijdende vrouwen, met de steun van Feminisme Yeah!, Cercle Féministe de l’ULB. Wil je het initiatief ook steunen, mail dan naar femmesenlutte@gmail.com.

* De manifestatie staat open voor iedereen die een onderdrukking als vrouw onderging of ondergaat. Mannen die hun steun willen uitdrukken worden warm opgeroepen dat te doen met respect voor onze keuze voor een niet-gemengde actie en door op een of andere manier mee te werken aan de bekendmaking van onze mobilisatie. In dit kader is elk solidair maar afzonderlijk initiatief van hun kant welkom.

https://www.facebook.com/events/1016738391715750/

Print Friendly, PDF & Email