Griekenland: de geboorte van Laiki Enotita, “Popular Unity”

LAITITASinds de capitulatie van Tsipras tegenover de Trojka, sprak de SAP haar steun uit aan een nieuwe herschikking van de Griekse linkerzijde. Het is inderdaad van kapitaal belang dat de 62% van de Griekse bevolking die OXI stemde in het referendum van 5 juli een een nieuw links politiek verlengstuk vinden in hun strijd tegen het besparingsbeleid. Anders riskeren de nazi’s van Gouden Dageraad te profiteren van het ongenoegen en de ontreddering.

Een belangrijke stap in deze herschikking is nu genomen. Na het uitroepen van vervroegde verkiezingen door Tsipras, een manœuvre waarmee hij de interne oppositie het gras onder de voeten wou wegmaaien, en de dissidenten uit het parlement wou weren, door zich te steunen op een wet die de partijleidingen toelaat zelf de lijsten samen te stellen, besliste het Links Platform van Syriza op de ochtend van 21 augustus een nieuwe politieke beweging op te richten, Laiki Enotita, “Popular Unity”. We publiceren hieronder een eerste korte voorstelling van de nieuwe beweging door Stathis Kouvelakis, vroeger militant van het Links Platform en nu lid van Laiki Enotita.

Het spreekt vanzelf dat de ganse Europese linkerzijde door deze belangrijke ontwikkelingen geraakt wordt. Het valt te verhopen dat alle krachten in Griekenland die zich consequent tegen het beleid van sociale afbraak willen verzetten, zowel diegene die deel uitmaakten van Syriza als diegene die lid zijn van de antikapitalistische samenwerking Antarsya, schouder aan schouder zullen staan in deze nieuwe fase van de strijd, met respect voor de eigenheden van elkeen.

Op 21 augustus vond reeds een eerste ontmoeting plaats tussen Laiki Enotita en Antarsya. Het gezamenlijk persbericht dat na afloop van dit gesprek verscheen, vind u onderaan. Laiki Enotita voerde intussen ook gesprekken met een aantal andere figuren en stromingen van de Griekse radikale linkerzijde, waaronder ondermeer Plan B / Mars rond de vroegere Syriza-voorzitter Avelanos en Manolis Glezos, tot voor kort Europees parlementslid voor Syriza, om hen te bewegen met de nieuwe beweging samen te werken. (SAP-Web)

Een korte voorstelling van Laiki Enotita, “Popular Unity”

Door Stathis Kouvelakis

Op 21 augustus verlieten 25 parlementsleden van Syriza de parlementsfractie van de partij, om een nieuwe groep te creëren onder de naam Laiki Enotita, “Popular Unity.” De meeste van deze parlementsleden zijn verbonden met het Links Platform, maar ook een aantal anderen vervoegden de nieuwe fractie, zoals Vangelis Diamantopoulos of Rachel Makri, die nauw samenwerkt met Zoe Kostantopoulou (voorzitster van het Griekse parlement, n.v.d.r.). Syriza’s linkerzijde splitste de partij, en werd de derde grootse groep in het Grieks parlement.

Dit is een belangrijke ontwikkeling in de Griekse politiek, maar ook voor de radicale linkerzijde, in Griekenland en internationaal.

Drie zaken moeten benadrukt worden.

Ten eerste is Laiki Enotita, “Popular Unity”, de naam van het nieuwe politieke front dat 13 organisaties van de radicale linkerzijde samen zal brengen, diegenen die de tekst van 13 augustus ondertekenden die opriep voor de vorming van het Front van de Nee. Dit front is bijgevolg het eerste tastbare resultaat van een herschikking binnen de Griekse radicale linkerzijde, een herschikking die de lessen trekt uit de laatste vijf Jaren en natuurlijk van de ervaring van Syriza in de regering en de catastrofe die dat is geworden.

Maar het doel van het front is zelfs nog breder dan dit. Het wil een uitdrukking bieden aan sociale krachten die zich niet noodzakelijk herkennen als deel van Links, maar die het besparingsbeleid, de memoranda, het doorgedreven dictaat van de Trojka van het nieuwe memorandum, willen bekampen.

Ten tweede stelt het front zich tot doel de politieke uitdrukking van de OXI te zijn zoals die tot uitdrukking kwam zowel in de verkiezingen van januari als in het referendum van 5 juli.

De belangrijkste programmapunten zijn de breuk met het bezuinigingsbeleid en de memoranda, het verwerpen van alle privatiseringen en de nationalisatie onder sociale controle van de strategische sectoren van de economie (te beginnen met de banksector), het schrappen van het grootste deel van de Griekse schuld (te beginnen met het onmiddellijk onderbreken van het terugbetalen ervan), en breder genomen, een pakket radicale maatregelen die de krachtsverhoudingen doen omslaan ten voordele van de werkende en volkse klassen en een pad openen voor de progressieve heropbouw van het land, haar economie en haar instellingen.

Zoals de recente ramp duidelijk aantoonde, kunnen deze doelstellingen niet gerealiseerd worden zonder de Eurozone te verlaten, en zonder breuk met het ganse pakket politiek beleid zoals het geïnstitutionaliseerd werd door de Europese Unie. Het front zal dus ook opkomen voor een internationalistische strijd, in eenheid, rond gemeenschappelijke objectieven op het Europese en internationaal vlak. Het zal opkomen voor het verlaten van de NATO, het opheffen van de bestaande overeenkomsten tussen Griekenland en Israël, en zich radicaal verzetten tegen de imperialistische oorlogen en interventies. Dit overgangsprogramma plaatst zich in het perspectief van een socialisme van de 21e eeuw.

Ten derde is deze nieuwe parlementaire groep nu de derde grootste groep in het Grieks parlement, voor de neonazipartij Gouden Dageraad. Dit betekent dat de komende dagen haar leider, Panagiotis Lafazanis, gedurende drie dagen een mandaat zal krijgen om een regering te vormen, zoals de Griekse grondwet bepaalt.

Na het ontslag van de regering Tsipras was dit mandaat in handen van de tweede partij in het parlement, Nea Demokrasia, de belangrijkste rechtse oppositie-partij. Deze tijdspanne zal door Popular Unity worden gebruikt om een breed debat, en de mobilisatie van alle sociale krachten die het soberheidsbeleid en de memoranda, de vorige zowel als het nieuwe, willen bekampen, tot stand te brengen.

Het programma van de partij, en de volledige lijst van wie haar steunt onder leidende personaliteiten van de Griekse linkerzijde, een lijst die verwacht wordt indrukwekkend te zijn, zal begin deze week worden bekend gemaakt.

Gezamenlijke persverklaring Popular Unity en Antarsya

Op vrijdag 21 augustus ontmoetten delegaties van de nieuwe Griekse radicaal linkse partij Popular Unity en van de Griekse antikapitalistische coalitie Antarsya elkaar om te discussiëren over de politieke ontwikkelingen in Griekenland sinds het enorme succes van de OXI in het recente referendum, de daaropvolgende capitulatie van de door Syriza geleide regering met het aanvaarden van een nieuw, derde memorandum, het ontslag van de regering, het uitroepen van vervroegde verkiezingen en bovenal de negatieve gevolgen die dit alles zal hebben voor de werkende klassen, en daaruit volgend de nood aan een gecoördineerd gevecht om dit alles te overkomen.

Beide delegaties stelden hun opvattingen voor over de beste manieren om stappen vooruit te zetten. Antarsya door op te roepen voor politieke samenwerking van alle antikapitalistische, anti-imperialistische, anti-EU en subversieve krachten. Voor Popular Unity legden Panagiotis Lafazanis en Yiannis Tolios hun doelstellingen uit met de oprichting van een nieuwe partij en de poging tot een breder front te komen met collectieven die zich tegen de memoranda opstellen, en individuen van de radicale linkerzijde.

Na afloop kwamen beide delegaties overeen een nieuwe bijeenkomst te houden in de nabije toekomst.

Print Friendly, PDF & Email