Griekenland: steun de strijd bij ERT

Een van de weinige beloftes die de Syriza-ANEL regering ook heeft gehouden, was de heropening van de openbare televisiezender ERT, die op bevel van de Trojka door de regering Samaras in juni 2013 brutaal het zwijgen was op gelegd.

We herinneren eraan dat de werknemers van ERT na de sluiting in zelfbeheer en op vrijwillige basis, voltijds, de zender verder hebben laten functioneren. Ze brachten op die manier een echt vrije plek tot stand, die open stond voor de samenleving. Het werd een briljant voorbeeld van wat een openbare televisiezender zou moeten zijn, een uniek voorbeeld, dat de Syriza-regering beloofde te bewaren.

Deze belofte werd niet gehouden toen ERT in juni 2015 werd heropen. Haar verticale structuur van voor 2013 werd opnieuw ingevoerd, een figuur die pro-Memorandum is werd tot directeur benoemd en geen enkele van de solidaire producenten die er twee jaar lang voor hadden gewerkt zonder te worden betaald zijn opnieuw aangeworven.

Nu “bevriest” de nieuwe directie ook tot nader order een van de emblematische uitzendingen uit de periode van het verzet tegen de sluiting, “Zona Rossa”, waarvan de reportages en interviews, in de eerste plaats rond de kwestie van de vernietiging van een bos door een multinationale onderneming, lijken te storen.

De overwinning van het personeel van ERT en de solidaire vrijwilligers die hen tijdens hun tweejarige strijd hebben onderstond, lijkt maar van korte duur geweest te zijn, daar de censuur opnieuw haar opwachting maakt. Maar het is zeker dat ze zich niet zomaar laten doen. De strijd gaat voort. U kunt deze actie tegen de censuur steunen door de FB-pagina van de campagne voor het behoud van “Zona Rossa” aan te klikken. U vindt deze pagina hier.

Foto uit de FB-pagina van de campagne voor het behoud van “Zona Rossa”

Print Friendly, PDF & Email