Grote bosjes, kleine bosjes, haal ze door de hakmachien…

bos vn Loos 001

“De toestand van de Vlaamse bossen is problematisch. Bos is schaars en het bos dat we hebben, blijkt niet op een effectieve manier beschermd. Er wordt gestrooid met cijfers en bomen, maar de feiten blijven – wazig.” Zo klinkt de intro van een interessant artikel dat begin dit jaar gepubliceerd werd in MO – magazine (1). Iedereen kent de “affaire Essers” waar bevoegd Vlaams minister Schauvlieghe het aan de stok kreeg met stand up comedian Wouter Deprez n.a.v. de plannen van de firma Essers om meer dan 10 ha bos te kappen.(2)

Nog volgens dit artikel verdween tussen 1982 en 2014 meer dan 130.000 ha buitengebied, dat komt overeen met ongeveer 7,5 voetbalvelden per dag en nog steeds verdwijnt er dagelijks gemiddeld 6 ha buitengebied.

In Mechelen is het niet anders. Langs de ene kant klopt het stadsbestuur zich op de borst dat zij in de stad verschillende groene terreinen heeft aangelegd – waarvoor dank – maar langs de andere kant zijn er woonuitbreidingsgebieden waar open ruimte en bosgebied worden opgeofferd. Vlaanderen heeft al weinig bos en ook een stad als Mechelen heeft niet veel bos meer over.

Met de geplande werken in deelgemeente Muizen voor het woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek dreigt nu een deel van het historische bosgebied van het oude kasteeldomein Betzenbroeck voor de bijl te gaan. Deze plannen zijn al jaren in voorbereiding en sommige infrastructuurwerken zijn al aangevat maar door het volgehouden verzet van de buurtraad De Spreeuw (3) zijn de plannen qua bebouwing alvast naar beneden gesteld. Daar waar er eerst sprake was van meer dan 750 (!) woningen, bood de stad af en klokte men af op – toch nog – zo’n 370 woningen.

Dit is uiteraard gigantisch veel. Het zal dan ook een grote impact hebben op het gebied in zijn geheel op het vlak van waterhuishouding, luchtkwaliteit, lawaai enz.

Enkele weken geleden hebben enkele buurtbewoners en andere verontruste burgers een actie opgestart om het historische bosgebied van verder onheil te vrijwaren. Een petitie, en mediamoment en een FB – pagina werden opgestart en heeft zijn start niet gemist (4). Bruno De Wit, initiatiefnemer van deze actie en ecosocialistisch militant van de SAP, gaf in een reportage op de regionale TV – zender RTV commentaar bij de plannen om een stuk van het bos te slopen.(5)

Al meer dan 300 mensen tekenden de petitie, namen contact en promoten de actie bij hun buren, vrienden. Tot aan de Week van het bos (9-16 oktober) zal verder actie worden gevoerd en de problematiek van dit bosgebied verder in kijker worden geplaatst.

Het bosgebied dat bekend staat onder de naam “bos van Loos” is in privé-bezit van een oude rijke man die op zijn geld zit in Knokke. Deze persoon zit niets in met het bos en heeft de afgelopen tientallen jaren al stevig de hakbijl in het bos laten zetten door grote stukken , voor groot geld, aan bedrijven in de buurt te verpatsen.

Het stadsbestuur beweegt ook geen meter en nam eerder de onzalige beslissing om dan maar de toegangsweg tot de nieuwe buurt pal door het bos aan te leggen. Tegen hun plannen in het algemeen loopt nu nog een juridische strijd omdat er met de plannen “gefoefeld” blijkt te zijn. Ook daarin lijkt het laatste woord nog niet gezegd. Ondertussen heeft een koppel vossen haar welpen groot gebracht in het resterende bos.

Noten:

1) MO – mondiaal nieuws- 19 januari 2016

2) De Standaard, 27/10/2015

3) plan voorontwerp spreeuwenhoek is klaar, 11 oktober 2014, despreeuw.be

4) Petitie:Geen sloop van het bos van Loos

Facebook: Geen sloop van het bos van Loos

5) Zie http://www.rtv.be/artikels/buurtbewoners-willen-geen-toegansweg-door-bos-van-loos-a27173

Print Friendly, PDF & Email