Het 32e Internationaal Jongerenkamp in België: vraag nu meer info!

kampHet Internationaal Jongerenkamp (IJK) is een jaarlijkse bijeenkomst van jongeren uit heel Europa en daarbuiten. Voor antikapitalistische militanten en nieuwsgierigen is het een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, over revolutionaire politiek te discussiëren en te feesten. Ieder jaar wordt het IJK georganiseerd in een verschillend land in Europa door een organisatie van de Vierde Internationale. In 2015 organiseren de Socialistische Arbeiderspartij (SAP) en de Jonge Antikapitalisten (JAK) de 32e editie van het kamp!

Het kamp vindt plaats in Kasterlee van 26 juli tot 1 augustus.

In de loop van de week komen de verschillende antikapitalistische sociale bewegingen aan bod in de discussies : syndicalisme, fe…minisme, antiracisme, internationalisme, LGBT-QI-bewegingen,.. Een bijzondere aandacht gaat dit jaar uit naar de ecosocialistische strijd in het teken van de belangrijke mobilisatie voor de klimaattop in Parijs in november 2015. En natuurlijk staat ook de actualiteit van de economische en politieke situaties in België en Europa centraal met de deelname van delegaties van Syriza en Podemos.

Op het IJK proberen we ook onze idealen van een zelf-georganiseerde en solidaire samenleving in de praktijk te brengen. De meeste van de praktische aspecten evenals het politieke programma worden beslist en op zich genomen door jonge militanten en deelnemers aan het kamp. Er worden eveneens solidariteitsmechanismen ingesteld om de deelname van precaire jongeren en Aziatische, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse militanten mogelijk te maken.

Zich inschrijven

Indien je ook wil nadenken, debatteren en bijdragen aan de uitbouw van een meer sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld, ben je van harte welkom op het IJK.

Om de organisatie van het kamp te ondersteunen en de deelname van veel jongeren financiëel te vergemakkelijken, elk bedrag (hoe klein ook) is welkom op de rekening CAMP2015: BE 33 0689 0161 6946

Het inschrijvingsgeld bedraagt €150 en dekt campingterrein, infrastructuur, maaltijden en vertalingsapparatuur. Geld mag echter geen probleem vormen voor de deelname. We doen daarom wat we kunnen om de deelname van geïnteresseerden met weinig middelen te ondersteunen. Voor de inschrijving, meer informatie, of exemplaren van het pamflet en de affiche kan je met ons contact opnemen op:

info@anticapitalisme.be
0472 578 467

Vergeet niet te vermelden hoeveel affiches en pamfletten je eventueel wil.

 

HET PROGRAMMA VAN HET INTERNATIONAAL JONGERENKAMP 2015

ZONDAG: OPENING

20u30 – 21u30: Openingsmeeting:

 • De politieke situatie in de wereld en in België (Be)
 • Voorstelling van de vrouwenruimte (Dk)
 • Voorstelling van de holebi-trans-queer-ruimte (It)
 • Voorstelling van het kamp (Be)

21u30: Kennismakingsspel (Dk)

 1. I. WERELDSITUATIE

MAANDAG: CRISIS, JEUGD EN KLASSE

9u15 – 10u45: Vorming:

De situatie van het internationale kapitalisme vandaag (Samary/Kellner/Xavier)

11u00 – 12u30: Interdelegatie-meetings/Commissies*

12u45 – 14u30: Middagmaal

14u30 – 16u00: Ateliers

 • Jeugd, bestaansonzekerheid, werkeloosheid, huisvesting en nieuwe vormen van strijd, mobilisatie, syndicalisme (GB + IT)
 • Onderwijs in de 21ste eeuw en arbeidsdeling (SS + BALK or FR)
 • Repressie van sociale bewegingen en politiegeweld (FR + BE)
 • « Fábricas recuperadas »: Zelfbeheer en terugeigening van fabrieken (IT + LATAM)
 • Het beleid van de Troïka in Zuid-Europa: Een werkersperspectief tijdens een ant-besparingsoverheid in Griekenland (GR)
 • Strijden in de transnationale arbeidsmarkt (DK)
 • Revolutie en contrarevolutie in Syrië, Irak en de Koerdische kwestie (BE
 • Revolutie en contrarevolutie in Tunesië en Egypte (FR)

Theoretisch atelier:

 • Hoe Ernest Mandel ons helpt de crisis te begrijpen. De theorie van de lange golven (BE)

Praktisch atelier:

 • Spel over de schuld door de CADTM (BE)

16u15 – 18u00:

Vrouwenruimte: Onze opvatting van feministische politiek (Dk+SS)

Overdekte ruimte: film

18u15 – 20u00: delegatievergaderingen

20u00 – 21u00: avondmaal

21u15 – 22u15: internationale solidariteitsmeeting

 • Politieke processen in Zuid-Europa: Spaanse Staat & Griekenland (Es+Gr
 • Politieke processen in Arabische landen: Tunesië, Egypte & Syrië
 • Politieke processen in Azië: Filipijnen

Dinsdag: ECOLOGISCHE CATASTROFE EN HET ECOSOCIALISTISCHE ANTWOORD

9u15 – 10u45: Vorming:

Ecosocialisme en de ecologische strijd (Daniel Tanuro)

11u00 – 12u30: Interdelegatie-meetings/ Commissies

12u45 – 14u30: Middagmaal

14u30 – 16u00: Ateliers

 • Strijd tegen grote infrastructuurprojecten: ZAD & de strijd tegen de Wereldtentoonstelling in Italië (FR + IT)
 • De gevolgen van klimaatverandering voor migraties en Fort Europa (FR)
 • Fracking en schaliegas: vormen van strijd (BR + DK + US
 • De voedselproductiecrisis & mogelijke alternatieven: de ervaring van de MST (IT + BRA)
 • Strijd tegen de privatisering van commons (SS)
 • Hoe de ecologische kwestie aanpakken in de arbeidersbeweging? (FR + BE)
 • Groen kapitalisme en valse oplossingen voor de ecologische catastrofe (FR + DE)
 • Kunnen we met slechte oplossingen komen voor de ecologische crisis, zoals kernenergie? (DE or BE)
 • Ecologische gevolgen van het TTIP (SS)
 • Stedelijke planning en de kwestie van stad/platteland (DK + FR)

Praktisch atelier:

 • Directe actie en de strijd tegen klimaatverandering (op naar Parijs 2015) (BE)

16u15 – 18u00:

holebi-trans-queer-ruimte: Queer-theorie (It)

Overdekte ruimte: film

18u15 – 20u00: delegatievergaderingen

20u00 – 21u00: avondmaal

21u15 – 22u15: ecosocialistische meeting

 • Climate Express: de weg naar de COP21 (BE)
 • Strijd tegen fracking (Eng)
 • Ecologische strijden in Latijns-Amerika
 1. II. STRIJDEN  TEGEN DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN ONDERDRUKKING

WOENSDAG: FEMINISME

9u15 – 10u45: Vorming:

Feminisme en intersectionaliteit (Nina Trige Nielsen of Marijke Colle)

11u00 – 12u30: Interdelegaties/Commissies

12u45 – 14u30: Middagmaal

14u30 – 16u00: Ateliers

 • Het uitbouwen van een progressieve visie op ecofeminisme & de centrale rol van vrouwen in ecologische strijd (DK)
 • Een strategie voor een autonome vrouwenbeweging (FR)
 • Islamofobie en moslimfeminismen (BE + FR)
 • Recht op abortus in Europa vandaag (SS + IR)
 • Vrouwen in Rojava – Koerdistan (DK)
 • Hoe verkrachtingscultuur, mysogenie en seksueel en huiselijk geweld aanpakken? (FR)
 • Prostitutie, pornografie en seksindustrie (IT)
 • De relatie tussen feminisme en revolutionaire organisaties en hoe seksisme te vinden binnen linkse organisaties? (FR)
 • Transfeminisme (FR of BR)
 • Vrouwenstrijden in Indonesië (FR + IND)

Praktisch atelier:

 • Spel over genderstereotiepen (BE)

16u15 – 18u00:

Vrouwenruimte: Intersectionaliteit als een strategie (Be/Fr)

Overdekte ruimte: film

18u15 – 20u00: delegatievergaderingen

20u00 – 21u00: avondmaal

21u15 – 22u15: feministische meeting

 • Voorstelling van het vrouwenfeest
 • Seksueel geweld (TR of GB)
 • Abortusrecht in de EU (SS)
 • Feministische strijd in Azië

22u15: niet-gemengde betoging + vrouwenfeest

DONDERDAG: Holebi-Trans-Queer-bevrijding (LGBTQ)

9u15 – 10u45: Vorming:

Oorsprong en huidige situatie van de holebi-trans-queer-onderdrukking (Peter Druker)

11u00 – 12u30: Interdelegaties/ Commissies

12u45 – 14u30: Middagmaal

14u30 – 16u00: Ateliers

 • Schoonheidsnormen en fysieke voorstelling (BE)
 • Pink-washing, homonormativiteit, femonationalisme en homonationalisme (IT)
 • • Onzichtbaarheid van lesbiennisme in LGBTQ (FR)
 • Homofobie & islamofobie (BE)
 •  Een inleiding tot trans-inclusiviteit (BE)
 • The rol van het Vaticaan onder Paus Franciscus (IT)
 •  Van Stonewall Riot tot vandaag: depolitisatie van de Gay Pride & holebi-trans-queer-bewegingen (FR)
 • Vechten voor gelijke voortplantingsrechten – nu en hoe verder in Frankrijk (FR)
 • Heteronormativiteit en dominante cultuur in massacultuur (FR)
 • Romantische liefde voorbij: verschillende vormen van relaties, affectieve en seksuele relaties (SS)

16u15 – 18u00:

holebi-trans-queer-ruimte: Voorbereiding van het feest

Overdekte ruimte: film

18u15 – 20u00: delegatievergaderingen

20u00 – 21u00: avondmaal

21u15 – 22u15: feministische meeting

22u15: Holebi-trans-queer-meeting

 • No Expo Pride: Wereldtentoonstelling en holebi-trans-queer- en vrouwenbewegingen (It)
 •  Pink-washing in Israël en Palestina (Fr)
 • Voorstelling van het holebi-trans-queer-feest

22.15: Holebi-trans-queer-feest!!!!

VRIJDAG: FASCISME, RACISME & IMPERIALISME BESTRIJDEN

11u00 – 12u30: Vorming:

Islamofobie, racisme en Fort Europa (France)

11u00 – 12u30: Interdelegaties/Commissies

12u45 – 14u30: middagmaal

14u30 – 16u00: ateliers

 • Migratie: voorbeelden van wederzijdse hulp en zelforganisatie van migranten (IT + BE + FR)
 • Groei van extreem-rechts in Europa en hoe het te bestrijden (FR + DE)
 • Islamofobie na Charlie Hebdo in Frankrijk en Kopenhagen (FR + DK)
 • Fort Europa: Europees beleid en externalisering van de grenzen: het voorbeeld van Melilla
 • Antifascisme in Griekenland: waarom is de Griekse situatie verschillend (GR)
 • Colonialisme, post-colonialisme en racistische politiek (FR)
 • Complottheorieën en antisemitisme o (BE)
 • Antiterrorisme & veiligheidsmaatregelen door de staat (FR)
 • Waarom sluiten jongeren zich aan bij de djihad ? (BE)
 • Economisch imperialisme van transnationale ondernemingen in Latijns-Amerika (SS)
 • Institutioneel racisme in de politie + de rellen van 2011 in Londen (FR + BR)
 • Anti-Arabisch racisme en antisemitisme: de politiek van Israël-Palestina (FR)
 • De situatie in Oekraïne en regionale imperialismen (RU + UK)

Bijkomende lezing:

 • Theorie van Trotsky over het fascisme (FR)

16u15 – 18u00:

Gemeenschappelijke Holibi-trans-queer/Vrouwenruimte: Gemeenschappelijke strategieën

Overdekte ruimte: film

18u15 – 20u00: delegatievergaderingen

20u00 – 21u00: avondmaal

21u-22u: Ronde Tafel: Stakingen, zelfbeheer, democratie en de arbeidersbeweging (Be+It+Gr)

22u15: Antiracistisch feest?

 1. III. HOE DE WERELD VERANDEREN?

ZATERDAG: PARTIJEN, BEWEGINGEN, NIEUWE POLITIEKE RUIMTES EN HUN RELATIE TOT TRADITIONELE ORGANISATIES

9u15 – 10u45: Vorming:

Revolutionairen in nieuwe politieke en sociale ruimten (Teresa Rodriguez)

11u00 – 12u30: Ateliers

 • Marxisme en populisme vanuit een Latijs-Amerikaans standpunt (SS
 • Radicale politiek in lokale raden/Hoe verkiezingen winnen op een lokaal niveau en vervolgens breken met tradionele politieke praktijken (SS
 • Syndicalisme vandaag: voortbouwen op de ervaring van de Belgische glasarbeiders in de jaren 1970-80 (BE
 • De rechtse anti-migrantenretoriek beantwoorden: een strategie – in het bijzonder met referentie naar de bewegingsvrijheid van arbeid in de EU (DK)
 • Moeten we regeren of de macht nemen? Het volksfront (FR)
 • Algemene staking – welke mogelijkheden? (FR)
 • Russische revolutie en de rol van de revolutionaire partij (FR)
 • Nieuwe vormen van strijd/sociale bewegingen: de rol van de jeugd en van antikapitalistisch revolutionair links (FR)
 • Wederzijdse hulp, reappropriatie en zelforganisatie: nieuwe vormen van organisatie voor een nieuwe klassensamenstelling (IT)
 • Sectarisme overkomen: raakvlakken zoeken en muren doorbreken (FR)
 • Anti-werk-politiek: een debat (BR + BE)
 • Democratisch centralisme bespreken: lessen van de Socialist Workers Party (Engeland) en elders (GB)
 • Antikapitalisten en revolutionairen brinnen brede en anti-besparingspartijen: tactiek of strategie? (FR + DK)

12u45 – 14u30: Middagmaal

14u30 – 16u00: Plenaire sessie: Debat over partijen

Leren van Griekenland: OKDE-Spartakos/DEA

16u15 – 18u00: delegatievergaderingen

18u15 – 20u00: coördinatie en opruim kamp

20u00 – 21u00: avondmaal

21u15: Slotmeeting

 • Evaluatie (Be)
 • Vierde Internationale
 • Volgend kamp

*COMMISSIES (te bevestigen in de eerste coördinatiemeeting)

 • De COP21-mobilisatie coördineren (Be/Fr/Eng)
 • Blockupy together! (It)
 • Zelfverdediging voro vrouwen (De/Dk)
 • Precaire jeugd mobiliseren (Gr/SS/It)

Affiche 32e IJK

Print Friendly, PDF & Email