Het avondland in gevaar? Pegida op straat in Antwerpen

iwX1_KyUnRYVbewji8gffG909BzRjyye4zpkdoxLDR4Antwerpen – Ongeveer 150 individuen lieten zich verleiden door de oproep van de obscure “vereniging” Pegida. Deze “vereniging” komt zogenaamd op voor “de verdediging van het Avondland tegen de dreiging van islamisering”. Het is niet de eerste keer dat deze “vereniging” (in navolging van haar Duitse voorbeeld) tracht te demonstreren in de Scheldestad. Alle vorige pogingen stranden vergeefs. Eerst en vooral omwille van interne onenigheid over wie er eigenlijk woordvoerder mocht zijn (de ene na de andere fascist passeerde daarbij vruchteloos de revue in een poging om zogenaamd “representatief” te zijn voor het vermeende “populaire ongenoegen”).

Ook het al dan niet toelaten van hun voorgenomen manifestatie door de Antwerpse burgemeester (Bart De Wever van de N-VA) speelde de uiterst-rechtse organisatoren parten. De Antwerpse N-VA-burgemeester wil immers (toch niet openlijk) niet al te zeer vereenzelvigd worden met deze uiterst-rechtse militanten. Om die reden werd ook deze keer de manifestatie niet toegestaan. Niettemin ging ze toch door. De omvangrijke politionele troepenmacht stond er erbij en keek ernaar. Filip Dewinter (zie foto) bedankte de politie daarvoor uitdrukkelijk.

Naar onze mening is het zo dat de harde kern van de fascisten van het Vlaams Blok/Belang – gefrustreerd zoals ze zijn door hun electorale verliezen – in het (overigens zeer beperkte) mediatieke succes van het Pegida-verschijnsel een nieuw vehikel denkt gevonden te hebben om hun achterban te heroriënteren naar het ‘heroveren van de straat’. Vermits ze het parlement (voorlopig?) verloren hebben, lijkt dat hun nieuwe doelwit te zijn.

Het is in onze ogen betreurenswaardig dat de tegenstanders van het fascisme in de stad Antwerpen zich vooralsnog lijken te beperken tot vertrouwen in spontane reacties (die er zeker en vast zijn – dat hebben we kunnen vaststellen!) en/of in de zogenaamd “democratische” opstelling van de gevestigde machten. In plaats van over te gaan tot georganiseerd verzet en samenwerking van alle antifascistische en democratische krachten. Het in waar dat Hart Boven Hard pogingen ondernomen heeft om tot tegenmanifestaties over te gaan. Naar onze mening is het echter hoog tijd om de antifascistische en democratische krachten nog veel meer en nog veel bewuster te bundelen, specifiek tegen de uiterst-rechtse dreiging. Niet om ons te beperken tot verbale en (al dan niet) ludieke protesten. Wel om op onze beurt de straat op te eisen. Wij mogen “de straat” immers niet overlaten aan dit rapaille.

De SAP roept alle antifascisten dan ook op om rond te tafel te gaan zitten. Niet om over punten en komma’s te kouten. Wel om een georganiseerde tegenbeweging op gang te brengen. No pasaran!

XAjvLgxfZvOQ_prCRdL_5QVgPWyHTz51fejDY_ngK04 Uz9E5N0uS5mXtnUM8ZySYwFx2s2wiHXuO8PqH6eDVXIsYOAh8O8CXPygleyoKql8cMlsgnRoEdj7eLAG6B5YaA 2015-03-02 20.23.52 5UQm4APJIjCregozpzzJwypj9UrWMi5ZCAJKb1Vpy6E 4K85TGtN7zYS5uGS43mki81V5g7ZfSFX3tccELNNVB0 2q5fj9x6QUEka9Y8Cqggs9zIi0YKTpJ0sDlmwSVkRpg

Print Friendly, PDF & Email