Internationale bijeenkomst van de 4e Internationale: teksten nu beschikbaar

Raf-sap-view-WD2015Het Internationaal Comitee (IC) van de 4e Internationale, de samenwerking van revolutionaire organisaties waarvan de SAP-LCR deel uit maakt, kwam eind februari bijeen in Amsterdam. Tussen 2 wereldcongressen is het IC, dat jaarlijks samen komt, de hoogste instantie van de 4e Internationale. Het IC is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende lidorganisaties van de internationale.

Op het IC worden de grote oriëntaties van onze gezamenlijke activiteit besproken en collectieve standpunten ingenomen rond de belangrijkste kwesties van de wereldpolitiek en de internationale klassenstrijd. Het staat de nationale afdelingen van de 4e Internationale wel vrij hiervan afwijkende posities in te nemen. Ook beslissen de verschillende organisaties autonoom over hun eigen opbouwprojecten en taktische aanpak.

Aan dit IC namen organisaties deel uit ondermeer Griekenland, Portugal, de Spaanse Staat, Frankrijk, Italië, België, Engeland, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Rusland, Oekraïne, Kroatië, Slovenië, Marokko, Algerije, Tunesië, Libanon, Zuid-Afrika, Mexico, Puerto Rico, Brazilië, Argentinië, Ecuador, Peru, de VS, Canada en Quebec, Japan, Sri Lanka, Pakistan en de Filippijnen.

Naast de organisaties die lid zijn van de 4e Internationale namen ook heel wat organisaties die vriendschappelijke relaties onderhouden met de  internationale deel aan de werkzaamheden van het IC. Zo waren er ondermeer delegaties van het Griekse DEA (revolutionair-socialistische organisatie die deel uitmaakt van Syriza), de Amerikaanse ISO (International Socialist Organisation), de Braziliaanse MST (die deel uitmaakt van de PSOL), het Argentijnse La Caldera, het Franse Ensemble (linkse stroming binnen het Front de Gauche).

Het IC ving aan met een discussie over de huidige wereldsituatie, de toenemende chaos, die ondermeer tot uiting komt in nieuwe vormen van religieus geinspireerde terreurregimes zoals IS, de  nieuwe verhoudingen tussen verschillende imperialistische staten. In de discussie was ook opnieuw aandacht voor de evolutie van China en haar rol in de wereldpolitiek. Het debat werd ingeleid door onze Franse kameraad Pierre Rousset.

Op het IC werd ruim aandacht besteed aan de ontwikkelingen in Griekenland en de Spaanse Staat, met Syriza aan de macht en de opkomst van Podemos, waarbinnen onze Spaanse kameraden een actieve rol spelen. Ook werd uitgebreid gediscussieerd over de toestand in de Oekraïne, de solidariteit met de Palestijnse bevrijdingsstrijd. Rond beide kwesties werd een resolutie aangenomen, die mee werd opgemaakt door kameraden uit de betrokken regio’s.

Verder was er een  zeer gesmaakte inleiding gevolgd door heel wat vragen over de nieuwe ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Tenslotte werd ook een solidariteitsmotie aangenomen met de acties in Mexico rond de vermiste en vermoorde studenten. Het IC besloot met een punt over de met de 4e Internationale verbonden vormingsinstituten IIRE in Amsterdam en Manilla en de komende internationale scholen in beide instituten.

De meeste van de aangenomen resoluties en solidariteitsmoties zijn al online beschikbaar in het Engels en Frans. Je kan ze hier vinden:

Resolutie over Griekenland: Engelse versie  / Franse versie

Resolutie over Oekraïne: Engelse versie / Franse versie

Resolutie over de solidariteit met Palestina: Engelse versie / Franse versie

Solidariteitsmotie met de acties in Mexico: Engelse versie / Franse versie

Print Friendly, PDF & Email