Internationale vrouwendag – voor een feminisme van de 99%

We publiceren hieronder de tekst van het pamflet dat de SAP en onze vrouwengroep FeMiNiSmE YeAh! deze week verspreiden op de verschillende acties en manifestaties naar aanleiding van de internationale vrouwendag op 8 maart. Je kan het pamflet hier downloaden. Zin om het mee te helpen verspreiden? Neem gerust contact met ons op via info@sap-rood.org.

8 Maart internationale vrouwendag

Deze 8 maart wordt een massale internationale actiedag van protest en van stakingen voor wat de vrouwen over heel de wereld willen, eisen en verlangen.

De massale vrouwenbetoging op 21 januari 2017 tegen de agressieve vrouwenhatende, homofobe, transfobe en racistische politiek van Trump markeert het begin van een nieuwe golf vrouwenstrijd in heel de wereld.

Wij willen een feminisme opbouwen van de 99%, vanuit de basis, een antikapitalistisch feminisme – solidair met werkende en werkloze vrouwen, met lesbiennes, met queer en trans­vrouwen, met migrantenvrouwen en vrouwen van moslimafkomst, met geracialiseerde vrouwen en met inheemse vrouwen wereldwijd.

Het feminisme van de 99%

De laatste 30 jaar zijn de levensomstandigheden van de meeste vrouwen sterk achteruit gegaan als gevolg van de globalisering en vermarkting. Hierop had het nette vrouwenfeminisme geen antwoord. 99 % van de vrouwen hebben geen toegang tot een individuele carrière en privé­voorzieningen. Dit zijn geen louter economische kwesties. Ze maken deel uit van een economische ordening die steunt op onbetaalde arbeid van vrouwen, feitelijk om een neoliberaal politiek systeem te reproduceren.

Onze levens kunnen alleen verbeteren door een beleid dat sociale voorzieningen en goede openbare diensten op alle vlak en voor iedereen garandeert en door een beleid van tewerkstelling zonder enige discriminatie.

Geweld tegen vrouwen

De Argentijnse vrouwenbeweging legt uit dat geweld vele facetten heeft: er is huishoudelijk geweld maar ook het geweld van de markt, van de schuldenlast, van de kapitalistische eigendomsverhoudingen en van de staat. Er is het geweld van de discriminatie tegen lesbiennes, trans en queer vrouwen, het staatsgeweld, de criminalisering van immigranten en van vrouwen met een moslimachtergrond en het institutioneel geweld tegen het lichaam van de vrouwen door het verbod op abortus en onvoldoende toegang tot gratis gezondheidszorg.

Net zoals de Argentijnse vrouwen verzetten we ons tegen al deze vormen van structureel geweld tegen vrouwen.

Internationale stakings- en actiedag

Het feminisme is internationaal aan het groeien. Zo was er de vrouwenstaking in Polen tegen het verbod op abortus, de marsen van vrouwen tegen mannelijk geweld in Zuid­ Amerika, de massale vrouwenbetoging in november in Italië, de vrouwenstakingen in Ierland en in Zuid­Korea voor reproductieve rechten. Vele van deze acties combineerden het protest tegen mannelijk geweld met de strijd tegen precaire banen en ongelijke lonen. Het protest was ook gericht tegen homofobie en transfobie en tegen een xenofoob immigratiebeleid. Het brengt de vele gezichten van het kruispuntdenken op de straat.

Het nieuwe feminisme van de 99% klaagt niet enkel geweld tegen vrouwen aan, het heeft zijn acties verbreed tot een protest tegen racisme, imperialisme, heteroseksisme en tegen het neoliberale beleid.

Voor een feminisme van de 99%!

Solidair met alle onderdrukten!

Vanuit de basis!

Print Friendly, PDF & Email