Manolis Glezos: We roepen het Grieks volk op om op straat te komen. Dit zijn we onze toekomstige generaties schuldig!

Manlis Verstikking! Enkel dat woord kan omschrijven wat de zogezegde Europese “partners”, onder voortdurend applaus van hun nationale bondgenoten, sinds 4 maanden sadistisch gedaan hebben ten koste van ons volk en onze regering. Het lijkt alsof ze een plastic zak over het hoofd van elke burger in dit land getrokken hebben sinds het Griekse volk durfde opstaan en zei: Genoeg!

Elke dag horen we de spot van bovenaf. Verraderlijke verklaringen worden gelekt met de zekerheid dat er slechts één stem verdient om gehoord te worden, omdat het gelukkig genoeg de stem is van een almachtige (zij het corrupte) Duitser, een eerbiedwaardige (maar gelukkig in een belastingparadijs wonende) Luxemburger, een respectabele (maar even laffe en vergeetachtige) Fransman of een oplichter uit Nederland, expert in het knielen voor de Almachtige.

Kijk hoe Europa en deze “instituten” eruit zien!

Maar wat dan met ons? Wat zullen we doen? Wat zal het Griekse volk doen? Blijven we passief thuis, naar de TV kijkend, hopend dat de ramp die het hele land treft buiten onze deur blijft?

Ik betreur het dat ik deze keer weg ben uit Griekenland. Maar ik zal nog meer spijt voelen als ik morgen niet zie hoe het volk de straten inneemt, met al zijn boze waardigheid omgezet in politieke actie gericht tegen diegenen die hun vernietiging plannen.

We zijn het onze toekomstige generaties verschuldigd om tegen deze haaien, die verschijnen als kredietverleners, te zeggen dat we geen bloed meer te geven hebben. Laat ons op straat komen om aan onze regering te zeggen dat we aan hun kant staan, maar enkel en alleen als ze geen stap terug zet.

In het midden van de 1ste eeuw N.C., zei iemand wiens naam niet bewaard bleef in de geschiedenisboeken: “Zolang de herinnering van vrijheid blijft leven in de geest van de slaaf, zal die ernaar op zoek gaan en weerstaan, maar als het kwaad overheerst, de mensen niet meer geloven dat ze het kunnen afschudden, dan zullen ze enkel nog proberen om zich aan hun situatie aan te passen. Dan is de vernietiging voltooid.”

Griekse kameraden, nu is het tijd om iedereen te tonen dat we de herinnering aan de vrijheid, de ideologie van het verzet, bewaard hebben.

Brussel, 22 mei 2015

Vertaald naar het Engels door Stathis Kouvelakis. Nederlandse vertaling door Els Goeman.

Print Friendly, PDF & Email