Mensen zonder papieren: voor een algemene regularisatie!

Manif SP okt 12Op zondag 25 oktober namen een goede duizend mensen in Anderlecht deel aan een nationale betoging georganiseerd door het Collectief van mensen zonder papieren van België. Ze kwamen op straat rond volgende eisen:

– Regularisatie van alle mensen zonder papieren;

– Sluiting van de gesloten centra;

– Vrijheid van beweging;

– Stop het criminaliseren van mensen zonder papieren;

– Respect van fundamentele rechten zoals toegang tot zorg en onderwijs;

– Respect en toepassing van de wetgeving rond de rechten van het kind.

Onder de aanwezigen, naast heel wat mensen zonder papieren en lokale groepen in solidariteit met vluchtelingen, waren er ook delegaties van verschillende organisaties: de Ligue des droits de l’Homme, Ciré, MRAX, CNCD, ABVV, ACV, PVDA, SAP-LCR, LSP, Hart boven Hard en Tout autre Chose, enz.

De actualiteit van de afgelopen maanden maakte dat het vooral de tienduizenden vluchtelingen op de loop voor oorlog in hun land van herkomst (Syrië, Irak, …) waren die in de aandacht kwamen, en liet het lot van de tienduizenden mensen zonder papieren die al jarenlang in België leven, enigszins naar de achtergrond verdwijnen.

Momenteel leven meer dan 150 000 mannen, vrouwen en kinderen zonder legale verblijfstitel in België. Ze worden blootgesteld aan over-uitbuiting, huisjesmelkerij en malafide werkgevers. Hun basisrechten, zoals het recht op degelijke huisvesting, sociale en arbeidsrechten worden niet gerespecteerd (loonbarema, aangepaste werkkledij, veiligheid op werven als ze in de bouw werken, betaald verlof, recht op werkloosheidsuitkering en ziekte-uitkering, pensioen, enz.).

Zoals een van de organisatoren het stelde: «Met de huidige restrictieve asielpolitiek zoals de Belgische autoriteiten die bedrijven, riskeert de massa nieuwe vluchtelingen van vandaag de komende jaren grotendeels de rangen van de mensen zonder papieren te vervoegen».

Een fotoreportage

Manif SP okt 11 Manif SP okt 10 Manif SP okt 9 Manif SP okt 8 Manif SP okt 7 Manif SP okt 6 Manif SP okt 5 Manif SP okt 4 Manif SP okt 3 Manif SP okt 2 Manif SP okt 1

Print Friendly, PDF & Email