Na de moorden in Orlando: verdriet, woede en waakzaamheid

Orlando Brussel

De moorden gepleegd in nachtclub Pulse in Orlando in de VS op lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer en intersex mensen (LGTBQI) laten ons in diepe rouw achter. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten, voornamelijk afkomstig uit de Latino gemeenschap, en alle slachtoffers van haatmisdaden tegen LGBTQI-mensen over de hele wereld. In veel landen nemen we initiatieven voor en nemen we deel aan solidariteitsbijeenkomsten, waarin we rouwen over de grootste geconcentreerde slachting van LGBTQI-mensen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het feit dat Daesh (IS) deze slachting bejubelt, laat nog eens duidelijker het ultra-reactionaire karakter van deze organisatie zien. Maar de onverdraagzaamheid hierachter is niet nieuw, niet gecreëerd en aangemoedigd door één enkele cultuur of religie. In de Verenigde Staten, het land waar de moordenaar geboren en getogen is, volharden rechtse politici die het Orlando bloedbad hypocriet veroordelen, in het blokkeren van LGBTQI-rechten. Veroordelingen uit andere bronnen in andere landen in naam van het christendom, weigeren zelfs te erkennen dat de slachtoffers LGBTIQ mensen waren. LGBTQI-mensen – en in het bijzonder transgendervrouwen – zijn doelwit van moordzuchtige haatmisdaden over de hele wereld.

De doden en gewonden in Orlando zijn het slachtoffer van een voortdurende, bloedige botsing tussen twee rechtse ideologieën. De ene ideologie predikt seksuele onderdrukking in naam van theocratisch fundamentalisme. De andere instrumentaliseert LGBTQI-rechten in het belang van anti-islamitisch racisme en imperialistische interventies. Moslim LGBTQI-mensen die op wrede wijze slachtoffer zijn van deze beide ideologieën, hebben dit op welsprekende wijze onder de aandacht gebracht; we zijn boos dat er weinig gehoor voor hun stem is geweest. Wij verwerpen deze beide ideologieën en doen mee aan de strijd ertegen in de naam van de seksuele vrijheid, vrede en wereldwijde menselijke solidariteit.

Verklaring van het bureau van de Vierde Internationale. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.

Print Friendly, PDF & Email