Op 29 april betogen we voor onze Aarde

Van bij het begin van zijn mandaat heeft Donald Trump de aanvallen op de bescherming van het milieu en het klimaat concreet vorm gegeven.

De nieuwe directeur van de Environmental Protection Agency (agentschap voor milieubescherming) aangesteld door Trump, Scott Pruitt, heeft het grootste deel van zijn loopbaan dit agentschap bestreden. Hij zal nu het agentschap leiden. Dit is de vos in het kippenhok, maar hij is niet de enige: de hele ploeg van de nieuwe president zit vol mensen die verwarring zaaien over het klimaat en verbonden zijn met de sector van de fossiele brandstoffen (steenkool, olie, gas…).

Bij zijn intrede in het Witte Huis heeft de nieuwe president van de Verenigde Staten de bouw van de olieleidingen Keystone KL en van Dakota Access opnieuw toegelaten, terwijl de sociale mobilisatie soms met harde acties de stopzetting van die werken had afgedwongen. Bovendien beloofde Trump alle bepalingen ten gunste van de energie efficiëntie van auto’s af te schaffen en alle voorwaarden voor een relance van de investeringen in de V.S door de autoconstructeurs, positief te benaderen.

We staan momenteel op het punt van een onomkeerbare klimaatverandering en dit terwijl de concentratie van rijkdom en de ongelijkheid nooit groter is geweest. Een ecologisch en sociaal beleid zou de arbeid moeten herverdelen met een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Het thema van de tewerkstelling wordt nu echter gebruikt als populistisch fata morgana voor een absurde politiek van steun aan de fossiele energiebronnen.

Ondanks de geduchte sociale en ecologische gevolgen van dit beleid, twijfelt de nieuwe president niet. Ook de totale irrationaliteit ervan doet hem niet twijfelen. Zo komt het onderzoeksprogramma van de NASA over klimaatsverandering in gevaar. En om de waarschuwingen het zwijgen op te leggen krijgen de wetenschappers die van federale subsidies afhangen, totaal verbod om rechtsreeks met het publiek te communiceren over hun onderzoek. Wanneer de boodschap hem niet past, wordt de boodschapper door Trump het zwijgen opgelegd!

We luiden dan ook de alarmklok. De enige economie ten gunste van de mensheid, is een economie waarbij we zorgzaam omgaan met de Aarde om betere levensvoorwaarden voor al haar bewoners te verzekeren. Die zijn bedreigd door een economie van roof en plundering van de natuurlijke hulpbronnen, door de concurrentie voor onmiddellijke en maximale winst.

Dit gaat ons allen aan. De toekomst van de planeet, onze toekomst en die van onze kinderen staan op het spel.

We moeten nu het verzet organiseren. Na het groot succes van de vrouwenbetoging, wordt in de Verenigde Staten opgeroepen voor twee betogingen: een Mars voor de Wetenschap op 22 april en een Mars voor het Klimaat op 29 april. Als wetenschappers en sociale activisten roepen we op tot een mobilisatie in Brussel op 29 april, in solidariteit met onze collega’s en vrienden in de Verenigde Staten.

We organiseren een samenkomst op zaterdag 29 april op het Muntplein in Brussel van 16u tot 18u. Wetenschappers en activisten voor het klimaat zullen er het woord nemen. Het evenement wordt opgeluisterd door muziek en toneelsketches.

Onze eisen:

  • Tegen klimaatnegationisme en obscurantisme.

  • Fossiele brandstoffen moeten in de grond blijven.

  • Verander het systeem, niet het klimaat.

  • Respect Women. Respect People. Respect the Earth.

Eerste ondertekenaars:

Mateo Alaluf, Sociologue, ULB

Georges Bauherz,  neuropsychiatre, ULB

Philippe Baret, Professeur, Agro-Louvain, UCL

Léon Brenig, physicien, Professeur émérite de l’ULB

Antoinette Brouyaux, Associations 21

Paulo Charruadas, historien, ULB

Marijke Colle, ecofeministe

Chantal Cornet, Lutte Solidarité Travail

Luka De Bruyckere, research assistant, The Hugo Observatory, ULg

Florence Degavre, Professeure de socio-économie

Chloé Deligne, Historienne de l’environnement, Chercheuse FNRS/ULB

Thibaut Demeulemeester, biologiste, Climat et Justice Sociale

Vinciane Despret, ULg

Charlotte Fichefet, doctorante en science politique à l’ULB, Aspirante FNRS

Marie-Soleil Frère, sciences de l’information et de la communication, maître de recherche FNRS/ULB

François Gemenne, Chercheur Qualifié FNRS, Directeur de l’Observatoire Hugo, ULg

Marius Gilbert, Maître de recherches FNRS, ULB

Pierre Gillis, physicien, Professeur de l’Université, UMONS

Jean-Claude Grégoire, agronome, Professeur de l’Université, ULB

Christian Kunsch, Président, MOC

Jan Nyssen, Geographie, Professor, UGent

Pierre Lannoy, sociologue, Professeur à l’ULB

Pauline Lefèbvre, Lutte Solidarité Travail

Jacinthe Mazzocchetti, anthropologue, Professeure à l’UCL

Jacque Moriau, sociologue, Chercheur à l’ULB

Marc Mormont, sociologue, Professeur émérite de l’ULg

Pierre Ozer, Observatoire Hugo, Département des Sciences et Gestion de l’Environnement, ULg

Cécile Parent, Lutte Solidarité Travail

Julien Pierret, Faculté de droit et de criminologie, ULB

Lidia Rodriguez Prieto, Le Monde Selon les Femmes

Sarah Schlitz, co-présidente de la coalition climat

Christophe Schoune, secrétaire général d’Inter Environnement Wallonie

Isabelle Stengers, Philosophe, Professeure émérite de l’ULB

Marcelle Stroobants, sociologue du travail, Professeure de l’Université, ULB

Daniel Tanuro, Ingénieur agronome, auteur écosocialiste, Climat et Justice Sociale

François Thoreau, chercheur postdoctorant en sciences sociales, ULg

Perrine Vanmeerbeek, chargée de recherches au Spiral (ULg) et CRIDS (UNamur)

Jean-Pascal van Ypersele, climatologue, Professeur à l’UCL

Frank Venmans, chargé de cours en économie environnementale, UMONS

Jean Vogel, Directeur du Centre d’Histoire et de Sociologie des Gauches de l’ULB

Laurent Vogel, chercheur à l’Institut syndical européen, professeur de droit de la santé au travail à l’ULB

Grégoire Wallenborn, Docteur en sciences, Climat et Justice Sociale

Jean Wallenborn, physicien, Professeur émérite de l’ULB

Eléonore Wollf, Géographe, Professeur ULB

Pierre Reman, économiste, Professeur UCL

Print Friendly, PDF & Email